IMI Hydronic EngineeringADF 18 liter ekspansjonskar, for gjennomstrømning

Art. nr. 523637

Gjennomstrømningskar hindrer stillestående vann

 • Flowfresh - full gjennomstrømning
 • Lufttett airproof-butylgummibag med svært liten diffusjon
 • Hydrowatch HW for tetthetskontroll av bagen
 • Alle deler i kontakt med vann er korrosjonsbeskyttet
 • Veggbrakett for enkel montering

Trykkstabilisering for tappevannssystem og drikkevann

Les mer om dette produktet

Volum

ADF ekspansjonskar vil kunne gi verdifulle besparelser i systemer med varmt tappevann. Ekspansjonsvannet tas opp av ADF-karet og går ikke tapt gjennom sikkerhetsventilen. Korrekt innstilling av fortrykket er viktig for å oppnå feilfri og pålitelig drift. Statisk ekspansjonskar med fast fortrykk for tappevannsystemer og drikkevann. Den lufttette butylbagen er tilpasset drikkevann, og oppfyller strenge, lovfestede krav til kvalitet og hygiene.

Belgen er produsert av en spesiell butylgummi som er fri for kjemiske tilsetningsstoffer, og har unike egenskaper. Fullstendig gjennomstrømning i karene gjør at risikoen for legionella-kontaminering minimeres siden vanninnholdet skiftes kontinuerlig og forhindrer at det utvikler seg bakterier i karet. Som ekstra sikkerhet kommer den også med den unike Hydrowatch lekkasjedeteksjon der en indikator skifter fra grønn til rød hvis butylbagen punkteres.​ Montering med tilkobling over og under.

Dersom det ikke er mulig å sette ekspansjonskaret på innkommende kaldtvann kan det installeres på utgående varmtvann. ADF ekspansjonskarene har produktsertifikat fra SINTEF Byggforsk. 

Anvendelsesområde:

Systemer for varmt forbruksvann, trykkøkningsanordninger, maks. klorid innhold 125 mg/l (70°C), 250 mg/l (45 °C)

 

Trykk

Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar

Maksimalt tillatt trykk, PS: se tekniske spesifikasjoner

Laveste grenseverdi for trykkvedlikehold (p0), fabrikkinnstilt fortrykk: 4 bar

 

Temperatur

Maksimalt tillatt temperatur, TS: 120 °C

Laveste tillatte temperatur, TSmin: -10 °C

Maksimalt tillatte bagtemperatur, TB: 70 °C

Laveste tillatte bagtemperatur, TBmin: 5 °C

Materiale: Stål.

Farge: beryllium.

Alle metalldeler som er i kontakt med vann er i rustfritt stål.

 

Transport og lagring

I frostfritt og tørt miljø

 

Standard

Bygget i henhold til PED 2014/68/EU.

 • Tappevann

Produktinformasjon

 • 523637

 • 8402621

 • ADF 18 liter ekspansjonskar, for gjennomstrømning

 • IMI Hydronic Engineering

 • ADF

 • På vegg

 • 10 bar

 • 70 °C

 • 5 °C

Mål og vekt

 • Blå

 • 430 mm

 • 224 mm

 • 18 liter

 • 6,6 kg

 • 18 liter

Tilkoblinger

 • 3/4"

 • Topptilkoblet;Bunntilkobling, senter

 • 2