ALTOCB-vare VVB 500 RB varmtvannsbereder 3~ 230 V m/4,5 kW el.kolbe

VVB 500 RBArt. nr. 523131

Firkantet utførelse, rent design

 • Stort volum av tappevann
 • Max termostat
 • Innstilling opp til 85°C

Altoc varmtvannsbereder 500 liter i firkantet utførelse.

Les mer om dette produktet

Produktbeskrivelse
ALTOC VVB 500R er en uventilert varmtvannsbereder.
Varmtvannsberederens trykkbeholder er laget av rustfritt stål og volumet er 500 liter. Beholderen er isolert med et polyuretanskum med lukket cellestruktur som sikrer lave energitap.
Vannvarmeren er utstyrt med en blandeventil og elektrisk varmeelement.

Montering
Ikke plasser varmtvannsberederen på flater som tar skade av vann. Rester av vann fratrykkprøvingen av beholderen kan fremdeles være igjen i beholderen og, hvis dette renner ut, kan det forårsake skade på underlaget.
Ikke tildekk berederen med gummi, plast eller tekstiler, da dette kan skade overflaten.

Produktet må monteres på en fast overflate som er egnet til å tåle berederen med full tank (dvs. betonggulv).

Varmtvannsberederen er beregnet på å stå på gulvet. Varmtvannsberederen krever et gulvareal på 735 x 740 mm. Enheten monteres vertikalt i tørre omgivelser med gulvsluk. Berederen bør plasseres slik at rør fra sikkerhetsventilen kan lede vannet til gulvsluken og at varmtvannsberederen kan tømmes ved behov.

Vannkvaliteten må kontrolleres før varmtvannsberederen kobles til systemer der kaldt vann hentes fra egen brønn etc.

Maksimalt klorinnhold er 100 mg/l. Dersom denne verdien er høyere må systemet utstyres med et klorfilter

Produktinformasjon

 • 523131

 • B-vare VVB 500 RB varmtvannsbereder 3~ 230 V m/4,5 kW el.kolbe

 • ALTOC

 • VVB

 • VVB 500 RB

 • På gulv

 • Polyuretanskum

Mål og vekt

 • Grå

 • 1890 mm

 • 730 mm

 • 740 mm

 • 80 kg

 • 500 liter

 • 4,5 kW

 • VVB 500 RB

Tilkoblinger

 • 3~ 230 V

 • 32 mm

 • Topptilkoblet

Varme

 • 4,5 kW