Væske-vann varmepumper til næringsbygg

Ingen velprøvde løsninger gir høyere energibesparelse enn væske-vann varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. Vi har et bredt utvalg av væske-vann varmepumper.

NIBE-rekke-varmepumpe-for-næring.jpg

En væske-vann løsning fra en av våre solide leverandører er en langsiktig investering som gir lave energikostnader, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet.

NIBE har et stort utvalg for næringsbygg

NIBE tilbyr fleksible løsninger med mulighet for å parallellkoble væske-vann-varmepumper for å kunne dekke de fleste behov i næringsbygg.

  • I spissen står NIBE F1345 som med sine to store scrollkompressorer er en ideell væske-vann varmepumpe for næringsbygg med store varmebehov. F1345 er meget fleksibel og kan tilkobles og styre de fleste typer varmesystemer. Opp til ni enheter F1345 kan installeres i parallell.
  • NIBE F1355 er en inverterstyrt bergvarmepumpe som egner seg godt for små og mellomstore næringsbygg, skoler og boligblokker. Trinnløs regulering gir optimal årsvarmefaktor og minimale driftskostnader.

Større maskiner, spesialbygget og naturlige kuldemedier

  • Clivet leverer større væske-vann varmepumper fra 50 kW og opp til 1 800 kW per maskin.
  • Enrad leverer større væske-til-vann-maskiner med det naturlige kuldemediet propan (R290), med effekt fra 25 kW og oppover. En installasjon med 20 moduler kan levere inntil 3 200 kW avgitt varmeeffekt.
  • Frigo Plus leverer større væske til-vann-varmepumper basert på propan. Maskinene bygges opp ut fra behovene i hvert enkelt prosjekt, og kan leveres med inntil 1 000 kW avgitt varmeeffekt per aggregat
  • Enex leverer væske-til-vann-varmepumper med det naturlige kuldemediet CO2 til tappevannsberedning, med kapasiteter fra 18 til 100 kW per modul.