Vannbehandling

Riktig vannbehandling gir høy energieffektivitet og lang levetid for vannbårne varmeanlegg.

Elector-vannbehandling.jpg

Alt utstyr i et vannbårent anlegg er beregnet for rent vann uten partikler og slam. Inneholder vannet partikler, slam og andre forurensninger kan det forårsake driftsproblemer og mindre effektive anlegg.

Løser utfordringer for vannbårne varmeanlegg

Luft er den største utfordringen for god vannkvalitet i vannbårne anlegg. Når stål, vann og luft kommer i kontakt, dannes magnetitt-partikler (svartrust), som igjen danner slam. Luft vil alltid komme inn i et vannbårent anlegg, enten når anlegget etterfylles eller via diffusjon og lekkasjer.

Surhet (pH-verdi) er en annen utfordring. Vannbårne anlegg med flere typer metaller, som kobber og stål, kan få andre typer korrosjon hvis vannet er surt. Derfor er det viktig å sørge for riktig pH-verdi.

Varmenormen anbefaler filtrering og vannbehandling i alle vannbårne anlegg. For større anlegg anbefaler den vannbehandling med avgassing, delstrømsfiltrering og pH-kontroll.

Et bredt utvalg kvalittsprodukter for vannbehandling

Vi har lang og bred erfaring med vannbehandlng i vannbårne anlegg. Vi hjelper deg med å velge riktig løsning for ditt system. Vi tilbyr ulike prinispper for vannbehandling:

Elector elektrokjemisk vannbehandling

Elector er en enkel og miljøvennlig vannbehandling som sørger for at du unngår slam, korrosjon og gasser i anlegget. Dette er en anodisk vannbehandler som sørger for riktig pH-verdi i vannbårne anlegg. Elector bruker delstrømsfiltrering, det vil si at deler av vannstrømmen behandles. Elector leveres i mange forskjellige størrelser, for systemvolum opp til 300 m3.

NoXygen vakuumavgasser

Høyt gassinnhold i vannbårne systemer kan gi energitap, korrosjon og lydproblemer. Noxygen er en serie automatiske vakuumavgassere som enkelt og effektivt skiller ut aggressive gasser. Du finner ulike varianter for ulike driftstemperaturer og automatisk eller manuell påfylling. Noxygen kan installeres i nye og eksisterende systemer.

NoXygen arbeider med en delstrøm som pumpes fra hovedledningen uten å påvirke anleggets trykk eller væskens hastighet. Gassene frigjøres ved trykksenking og ledes ut gjennom en lufteventil. Den ferdigbehandlede væsken ledes deretter ut i hovedledningen. NoXygen arbeider helt automatisk uten manuelle inngrep.

Spirovent mikrobobleutskiller

Spirovent mikrobobleutskiller fjerner bobler via en automatisk lufteventil. Det skiller ut oksygen og andre gasser fra varmesystemer. I anlegg med gulvvarmerør som ikke er diffusjonstette, er det spesielt viktig å ha en mikrobobleutskiller. Gasser som ikke skilles ut kan forårsake lyd i rør og radiatorer, korrosjon, effektreduksjon, redusert levetid på anlegget og driftsavvik. 


Magnetfilter

Magnetfilter fjerner magnetitt og slam fra vannbårne systemer. Vi har filtre i ulike størrelser som kan dekke behov i de fleste vannbårne varme- og kjøleanlegg.


Kvalitetsprodukter fra Sentinel

Fra britiske Sentinel tilbyr vi produkter for behandling av vannbårne varmesystemer ved installasjon, gjennom service og ved vedlikehold. Sentinel leverer produkter som rengjør, beskytter og vedlikeholder varmepumpe-, gulvarme- og sentralvarmesystemer.