Ekspansjonskar

Ved hjelp av ekspansjonskar vil man kunne holde konstant trykk i et lukket varmeanlegg.

Ekspansjonskar-fra-Zilmet.jpg

Å holde konstant trykk i et varmeanlegg er viktig for å redusere energiforbruket og for å sikre at ventiler, pumper, samt automatikk i anlegget fungerer som tiltenkt.

Hvordan fungerer et ekspansjonskar?

Ved temperaturendringer i et lukket varmesystem, vil vannets volum komprimeres og økes. Ved en økning av volum vil ekspansjonskaret ta til seg den ekstra mengden vann. Ekspansjonskaret vil dessuten hindre at luft suges inn i anlegget under avkjølingsperiodene, når vannets volum minker. Denne metoden gjør at ekspansjonskaret holder et stabilt trykk i varmeanlegget.

Ekspansjonskar fra Zilmet S.p.A

For ekspansjon i lukkede vannbårne varme- og kjølesystem. Zilmet ekspansjonskar leveres i størrelsene 12 - 800 liter, har kapsling i karbonstål og membran i syntetisk gummi som tåler vann, sprit og glykol (inntil 50 %).

Ekspansjonskarene opp til 25 liter kan veggmonteres. Større kar står på gulv.

ADF ekspansjonskar minimerer sjansen for legionella

ADF har trykkstabiliserende løsning for drikkevannsystemer laget med høykvalitets butylgummi. Butylgummi er fri for kjemiske tilsetningsstoffer og oppfyller dermed strenge, lovfestede krav.

ADF ekspansjonskar leveres også med Flowfresh, som sikrer full gjennomstrømming i karet og minimerer risiko for legionellakontaminering: vanninnholdet skiftes ut kontinuerlig og hindrer at det utvikler seg bakterier i karet. Som ekstra sikkerhet leveres ekspansjonskarene også med Hydrowatch lekkasjedeteksjon der indikator skifter fra grønn til rød dersom butylbagen skulle punkteres.