Naturlige kuldemedier

ABK-Qviller er en ledende distributør av varmepumpe og klimakjølesystemer med naturlige kuldemedier som hydrokarboner og CO2. Her finner du all informasjon om naturlige kuldemedier og våre maskiner tilpasset dette.

Loading image...

I varmepumper og kjøleanlegg sirkulerer et kuldemedium som opptrer både i væske- og gassfase i en lukket krets. Kuldemediene som benyttes oftest er kjemisk fremstilt. Ved avvik, som ved utslipp til atmosfæren, vil kuldemediet bidra til global oppvarming i noen år før det brytes ned. I praksis har det vist seg vanskelig å unngå utilsiktet utslipp. En overgang til naturlige kuldemedier er derfor ønskelig.

Det er anbefalt å bruke naturlige kuldemedier der dette gir like gode eller bedre resultater, enn kjemiske kuldemedier beregnet som varmeproduksjon delt på tilført energi

Våre produkter med naturlig kuldemedier

 

Hydrokarboner:

  • Airwell små mobile spott kjøleanlegg 

  • NIBE avtrekksvarmepumper for boliger

  • Midea-Clivet splitt aircondition med varmepumpefunksjon med veggmontert innedel

  • Frigo-Plus, EuroKlimat og Skadec luft-vann varmepumper og luftkjølte vannkjølemaskiner for næringsbygg

  • Frigo-Plus væske-vann varmepumper og vannkjølte vannkjølemaskiner for næringsbygg

CO2:

  • Enex varmepumper for tappevannsproduksjon med varmeopptak fra luft eller væske.