Elkjeler og elkassetter

ABK-Qviller lagerfører svenskproduserte elkjeler og elkassetter til de fleste konfigurasjoner. Våre elkjeler fra NIBE går opptil 42 kW i varmekapasitet og fra ALTOC, produsert av Osby Parca, i kapasitet fra 36 til 500 kW. I tillegg distribuerer vi produkter fra Norske Backer og Värmebaronen.

Tilfredsstiller norsk standard

ALTOC leveres med løsninger for å tilfredsstille norsk standard for varmesystemer NS-EN 12828.

Elkjelene egner seg for oppvarming i alle slags vannbårne anlegg, og de kan også brukes til å varme opp prosessvann i industrien. Som standard er de utstyrt med effektbryter. Sikkerhetsløsningen kan også bygges om med opptil to eksterne beskyttere, for eksempel ekstra nødstopp.

Solid svensk kvalitet

Et svært viktig punkt i et velfungerende varmesystem er samhandlingen mellom varmekildene. Elkjeler kan styres direkte fra varmepumpen eller via ekstern SD hvor alle parametere er tilgjengelig via MODbus. Ta kontakt med en ingeniør hos ABK-Qviller for å diskutere ditt prosjekt.

Alle våre elkjeler har solid svensk kvalitet, og er rimelige og driftssikre.

Utforsk vårt utvalg av elektrokjeler: