Adiabadisk kjøling

Våre systemer for adiabatisk kjøling er basert på fordunstningsprinsippet, og kan benytte tappe- eller demineralisert vann til fordampning. Leverandøren vår er Condair og produktet monteres i ventilasjonsaggregater.

Med adiabatisk kjøling i ventilasjonsanlegg oppnås en kjøleeffekt med svært lav energitilførsel. En patentert, selvforsynt hydraulisk enhet som forsyner vann til toppen av fordampingsmodulen kan lokaliseres enten inni eller utenfor kanalen. Utvending montering gjør at det er mulig å utføre de fleste servicearbeider uten at du må skru av systemet.

Adiabatiske kjølesystemer benyttes gjerne i kultur- og skolebygg med begrenset bruk på de varmeste sommerdagene.