Adiabatisk kjøling

Våre systemer for adiabatisk kjøling er basert på fordunstningsprinsippet, og kan benytte tappe- eller renset vann til fordampning. Løsningen leveres av Condair og produktet monteres i ventilasjonsaggregater.

Loading image...

Adiabatisk kjøling reduserer eller erstatter behovet for kompressordrevne klimakjølesystemer. Om vinteren kan et adiabatisk kjølesystem benyttes for å øke luftfuktigheten i bygget.

 

Loading image...

Kjøling av tilluft ved å befukte avtrekk.

Adiabatisk kjøling oppnås dersom det tilføres fuktighet til avtrekksluften i ventilasjons aggregatet. Når luften tar opp denne fuktighetsøkningen synker temperaturen. Metoden for å få dette til er at avtrekksluften ledes gjennom et kammer med fuktige matter eller dyser.

Denne temperatursenkningen utnyttes så via varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet, slik at tilluften kjøles.

Et eksempel er at ved en utetemperatur på 25 °C og 50 % RF, vil en gjenvinner med 80 % virkningsgrad da kunne senke temperaturen på tilluften til 20,1 °C

I mange bygg som eksempel skoler, kan dette være tilstrekkelig da disse byggene ikke benyttes på de varmeste dagene. I andre bygg vil størrelsen på kjølemaskin kunne reduseres betydelig.

Direkte kjøling og befuktning av tilluft

Kjøling kan også gjøres med befuktning direkte i tilluft. På den måten styre både temperatur og luftfuktighet hele året. Ulempen er høyere innendørs luftfuktighet om sommeren.

Løsningen egner seg for bygg hvor riktig luftfuktighet er viktigere enn temperatur som i produksjon, næringsmiddel håndtering og konservering. Det kan også levers systemer med moduler både i avtrekk og tilluft og hvor sistnevnte kun driftes når det ønskes økt luftfuktighet.   

Til adiabatisk kjøling er Condair ME blant de beste løsningene på markedet. Condair ME sørger for lavenergi fuktighetsstyring og fordampende kjøling til et luftbehandlingsaggregat eller montert i kanal.

En enkelt enhet kan levere opptil 1200 kg/t befukting og 822 kW med fordampende kjøling til en luftstrøm samtidig som den tilførte energien er mindre enn 1 kW. Condair ME er både økonomisk i drift og sikker å benytte. Produserte aerosoler er for små til at bakterier som legionella kan spres. Automatikk og oppbygning er i tillegg konstruert med det nyeste innen hygieneteknologi.

Les mer om Condair ME her!