F-gass kurs - kategori 2 (november - PÅMELDING KOMMER!)

Her kommer påmelding til F-gass kurs - kategori 2 i november. Påmeldingen vil bli annonsert via nyhetsbrev. Kurset holdes hos ABK-Qviller i Oslo. For tilgang til våre kurs må du være ansatt hos oss, registrert som kunde hos oss eller være ansatt hos en kunde av oss, og tilfredsstille nødvendige kvalifikasjoner. NB! Påmeldingen er bindene og vi ber deg lese gjennom informasjonen nedenfor FØR du foretar din kurspåmelding.

Hvorfor F-gass kurs?

F-gass sertifisering er påkrevd ved montering av varmepumpe. Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser, må være F-gass-sertifisert. Fra 2013 ble F-gass forordningen innført og fra da har det vært ulovlig å jobbe med HFK- kuldemedier uten sertifisering. Dette gjelder både den enkelte montør og bedriften som montøren jobber i.

F-gass kurs - Kategori 2

For å bli F-gass-sertifisert må man gjennomføre et F-gass kurs - Kategori 2, og tilhørende teoretisk- og praktisk eksamen. Varmepumpeforeningen NOVAP tilbyr en oppdatert oversikt over godkjente kurs- og eksamensentre i Norge. Du kan kontakte NOVAP her.

Fra 1. juli 2022 er det innført krav om fem års gyldighet på F-gass sertifikat. Det innebærer at hvis sertifikatet ditt er fem år eller eldre, må du fornye det for å kunne jobbe lovlig med montering av varmepumpe. NOVAP tilbyr resertifisering av utgåtte sertifikat.

Praktisk info

Kursvarighet: 3 dager (tirsdag, onsdag og eksamen på torsdag).

Pris: Kr 18.000. NB! depositum på kr 5000 faktureres umiddelbart ved bekreftet påmelding. Avmelding må gjøres senest 14 dager før kursstart for eventuell refundering.

Kurslokalet: ABK-Qviller sine nye kurslokaler i Brynsengfaret 6 (1. etg.) 0667 Oslo.

Maks antall deltakere: 10 pers. pr. kurs (fortløpende påmelding og oppfylling av kurs).

Materiell: Kompendium og noe øvrig kursmateriell.

Kursbevis: Sertifikat utstedes av Isovator, som sender dette direkte til eksamenskandidaten i posten etter godkjent/bestått gjennomført praktisk- og teoretisk eksamen.

ABK-Qviller kurssenter

ABK-Qviller arrangerer F-gass kurs - Kategori 2, som et tilbud til egne ansatte og våre kunder (vi foretar ikke resertifiseringer). Kurset arrangeres to ganger i året - en gang hvert halvår, i våre kurslokaler i Oslo, som også er godkjent som eksamenssenter av Isovator AS. Våre F-gass kurs henvender seg til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring, og til de som allerede har gjennomført vårt Toshiba luft-luft (grunnkurs) som et forberedende kurs før deltagelse på vårt F-gass kurs - Kategori 2.

Vårt F-gass kurs – Kategori 2, er et kortere kurs enn tilsvarende kurs hos NOVAP; vi holder to kursdager – en teoretisk dag og en praktisk dag, før en eksamensdag som er fordelt både på en teoretisk eksamen og en praktisk eksamen. På F-gass kurset fokuserer vi på riktige rutiner og gjennomgang av det som skal skje på eksamen.

For egen opplevelse av et vellykket gjennomført kurs og bestått eksamen, forutsetter det at kursdeltagerne har tilstrekkelig med relevant praktisk erfaring eller formal kompetanse. Vi erfarer dessverre stor strykprosent blant kursdeltagere med manglende forutsetninger og de med svake språklige norskkunnskaper (NB! Det er ikke mulig å benytte Google-translate eller egen medbragt tolk under eksamen).

Krav til forkunnskaper

For å kunne delta på våre kurs må du være ansatt hos oss, registrert som kunde hos oss eller være ansatt hos en kunde av oss. Ved deltagelse på våre F-gass kurs – Kategori 2, vet vi at kursdeltakerne er avhengig av basiskunnskaper og kjennskap til F-gass før kursstart, og deltagelse på vårt kurs forutsetter derfor følgende real- eller formal kompetanse:

 • Grunnleggende kunnskaper om varmepumpeteori.

 • Forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

 • Har vært med på minst 5 montasjer.

 • Dokumentert kompetanse i hardlodding (opplæring vil bli gitt på kurset).

 • Vakuumering av utstyr og maskiner inkludert holdeprøve.

 • Tetthetsprøve med nitrogen inkludert korrekt håndtering av nitrogen-manifold.

 • Oppstart av varmepumpa med dokumentasjon av driftsmålinger.

 • Tømming av varmepumpe med tømmeaggregat.

 • Påfylling av kuldemedium.

 • Pump down - Suge kuldemediet ned til utedelen.

 • Kan bruke alt relevant utstyr og verktøy som trengs for å gjennomføre eksamen.

Er du usikker på dine forkunnskaper for deltagelse på vårt F-gass kurs – Kategori 2? Vi anbefaler at du i så fall tester dine egenskaper ved hjelp av NOVAP sin test av forkunnskaper for F-gass kurs – kategori 2.

Opprett en konto og logg deg inn via lenken nedenfor eller kontakt NOVAP for tilgang til testen.

Forberedende kurs - Toshiba luft-luft (grunnkurs)

Fra høsten 2024 innfører vi et grunnleggende varmepumpekurs Toshiba luft-luft (grunnkurs) som et forkurs før eventuell deltagelse på vårt F-gass kurs – Kategori 2. Forkurset er obligatorisk for de som har liten eller ingen erfaring med varmepumpe- montering og igangkjøring. Du finner mer informasjon om Toshiba luft-luft (grunnkurs) og påmelding i vår Kursportal på nettsiden abkqviller.no.

Dette lærer du på F-gass kurs - kategori 2, hos ABK-Qviller

Kurset omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med:

 • Mindre enn 3 kg gass, eller mindre enn 6 kg gass.

 • Hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper).

 • Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer

 • Hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer.

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg hvor man gjennomgår i fellesskap:

 • F-gass forordningen - teoretisk gjennomgang.

 • Kuldeteknikk.

 • Tømming og fylling av anlegg.

 • Demontering

Eksamen

Eksamen består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve, som gjennomføres på samme dag, i våre kurslokaler:

 • Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres på pc uten hjelpemidler (en prøveansvarlig fra ABK-Qviller er til stede under hele teori-eksamen).

 • Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre (Isovator er til stede under hele praktisk-eksamen).

 • Isovator AS, er ansvarlig for gjennomføring av praktisk eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Forberedelser før F-gass kurs

Påmeldte kursdeltagere vil få tilsendt et kompendium ca. 2 uker før kurset. En vellykket kursdeltagelse forutsetter at deltakeren har satt seg inn i dette kompendiet som forberedelse før kursstart.