F-gass kurs - kategori 2 (april - FULLBOOKET)

Her finner du informasjon om F-gass kurs - kategori 2 i april. Kurset holdes hos ABK-Qviller i Oslo. For tilgang til våre kurs må du være ansatt hos oss, registrert som kunde hos oss eller være ansatt hos en kunde av oss, og tilfredsstille nødvendige kvalifikasjoner. NB! Påmeldingen er bindene og vi ber deg lese gjennom informasjonen nedenfor FØR du foretar din kurspåmelding.

Hvorfor F-gass kurs?

Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser, må være F-gass-sertifisert!

Fra 2013 ble F-gass forordningen innført og fra da har det vært ulovlig å jobbe med HFK- kuldemedier uten sertifisering.

Kursholder ABK-Qviller

ABK-Qviller har egnede kurslokaler for praktiske kurs og er også godkjent som eksamenssenter i Oslo, av Isovator AS.

F-gass kurs hos ABK-Qviller

Vi holder F-gass kurs - kategori 2, for førstegangssertifiseringer. Våre F-gass kurs henvender seg til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring, som et forberedende kurs for eksamen innen F-gass forordningen. Nb! F-gass kurset er IKKE et grunnleggende varmepumpekurs.

Vårt kurs er et kortere kurs enn tilsvarende kurs hos NOVAP. Vi holder to kursdager – en teoretisk dag og en praktiskdag, før en eksamensdag som er fordelt både på en teoretisk eksamen og en praktisk eksamen. På F-gass kurset fokuserer vi på riktige rutiner og gjennomgang av det som skal skje på eksamen.

Praktisk info

 
Dato: 16.-18. april 2024
 
Påmeldingsfrist: 18.03.2024
 
Kursvarighet: tirsdag og onsdag kl. 08.00-16.30, og torsdag/eksamensdagen kl. 07.50-16.30
 
Pris: 18 000 kr. Depositum på kr 5000 faktureres umiddelbart etter påmeldingsfristen har utgått. Avmelding må gjøres senest 18.03.2024 for å ikke bli fakturert.
 
Sted: ABK-Qviller sine kurslokaler i Brobekkveien 80B, 0596 Oslo
 
Maks antall deltakere: 10 pers. pr. kurs (fortløpende påmelding og oppfylling av kurs)
 
Materiell: Kompendium og noe øvrig kursmateriell
 
Kursbevis: Sertifikat utstedes av Isovator, som sender dette direkte til eksamenskandidaten i posten etter godkjent/bestått gjennomført praktisk- og teoretisk eksamen.
 

Krav til forkunnskaper

For et vellykket gjennomført kurs og bestått eksamen, forutsetter det at kursdeltagerne har tilstrekkelig med relevant erfaring eller formell kompetanse. Vi erfarer dessverre stor strykprosent blant kursdeltagere med manglende forutsetninger eller svake norskkunnskaper (NB! Det er ikke mulig å benytte Google-translate eller tolk under eksamen og all undervisning foregår på norsk).

Kursdeltakerne er avhengig av basiskunnskaper og kjennskap til F-gass FØR kursstart, og du ha følgende real- eller formal kompetanse:

 • Grunnleggende kunnskaper om varmepumpeteori
 • Forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg
 • Har vært med på minst 5 montasjer
 • Dokumentert kompetanse i hardlodding (opplæring vil bli gitt på kurset)
 • Vakuumering av utstyr og maskiner inkludert holdeprøve
 • Tetthetsprøve med nitrogen inkludert korrekt håndtering av nitrogen-manifold
 • Oppstart av varmepumpa med dokumentasjon av driftsmålinger
 • Tømming av varmepumpe med tømmeaggregat
 • Påfylling av kuldemedium
 • Pump down - Suge kuldemediet ned til utedelen
 • Kan bruke alt relevant utstyr og verktøy som trengs for å gjennomføre eksamen

Her kan du teste dine forkunnskaper på NOVAP sine sider!

Dette lærer du på F-gass kurs - kategori 2

Kategori 2, omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med:

 • Mindre enn 3 kg gass, eller mindre enn 6 kg gass
 • Hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper)
 • Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer
 • Hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser.

Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg hvor man gjennomgår i fellesskap:

 • F-gass forordningen - teoretisk gjennomgang
 • Kuldeteknikk
 • Tømming og fylling av anlegg
 • Demontering

Eksamen

Eksamen består av en TEORETISK del og en PRAKTISK del (som gjennomføres på samme dag) i våre kurslokaler:

 • Den TEORETISKE prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres på pc uten hjelpemidler (en prøveansvarlig fra ABK-Qviller er til stede under hele teori-eksamen).
 • Den PRAKTISKE prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre (Isovator er til stede under hele praktisk-eksamen).
 • Isovator AS, er ansvarlig for gjennomføring av praktisk eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Forberedelser før F-gass kurs

Påmeldte kursdeltagere vil få tilsendt et kompendium ca. 2 uker før kurset. En vellykket kursdeltagelse forutsetter at deltakeren har satt seg inn i dette kompendiet som forberedelse før kursstart.

Forberedende kurs - Toshiba luft-luft grunnkurs

Vi tilbyr også et grunnleggende varmepumpekurs Toshiba luft-luft grunnkurs, som anbefales for de som har lite eller ingen erfaring med varmepumpe- montering og igangkjøring, som et «forkurs» for deltagelse på vårt F-gass kurs.