Loading image...

Pumper, shunter og ventiler

Med våre leverandører for sirkulasjons- og senkepumper, og et bredt utvalg shuntgrupper og ventiler fra ESBE kan ABK-Qviller dekke alle produktbehov innen styring og regulering av vannbårne systemer.

En shuntgruppe fungerer som blandepunktet i et vannbårent varme- eller kjøleanlegg, med en eller flere kretser hvor temperatur og vannmengde til utstyret reguleres. Ved å installere en shuntgruppe mellom primær- og sekundærkretsen kan systemvæsken blandes og reguleres til riktig mengde og temperatur.

Selvstendige shuntgrupper

Multimix og Varimix er begge kompakte og selvstendige shuntgrupper som kan fordele varme til flere soner med ulike temperaturer, eksempel til et varmeanlegg med gulvvarme, snøsmelt og radiatorer. Ved hjelp av den hydrauliske separatoren kan de ulike sonene skilles fra hverandre. Med egnede soneventiler og elektronisk kontroll kan eksempelvis den ene kursen brukes til kun varme, mens en annen til varme/kjøling. Det er også mulig å ha én krets for varmtvann, mens den andre er dedikert til oppvarming.

Fordelershunter

Fordelershuntene Combimix, Varitherm og Unimix, er aktuelt å benytte i anlegg hvor man kombinerer høytemperatur på primærside og redusert temperatur på sekundærside. Et eksempel er anlegg hvor man benytter seg av både radiatorer og gulvvarme.

Prefabrikkert shuntgruppe – Shuntopac

TTMs Shuntopac er utstyrt med 2- eller 3-veis shuntventil som regulerer vannmengden og temperaturen som tilføres systemet fra primærkretsen. Vannmengde og trykkfall balanseres ved hjelp av én eller flere innreguleringsventiler. Den innebygde sirkulasjonspumpen opprettholder vannmengden på sekundærside.

For å forhindre uønsket energioverføring mellom shuntgruppens primære og sekundære krets utstyres shuntgruppen med varmelås, eventuelt kjølelås, i termisk utførelse.

ESBE shuntgrupper

ESBE har et utvalg shuntgrupper spesielt utviklet for hjemmemarkedet hvor enhetene oppfyller et bredt spekter av ulike krav. Alt takket være ESBEs 100 års erfaring med styring og regulering av vannbårne systemer.

Vekselventiler

ESBE har et stort produktutvalg av vekselventiler i mange ulike design for regulering av varme- og kjøledriften i et anlegg. En rekke aktuatorer kan velges for en enkel og rask installasjon.

Blandeventiler

Blandeventilene fra ESBE kan benyttes for tappevannsanlegg med ulike temperaturkrav. Grunnkravet for å holde et tappevannssystem sikkert er å forebygge to risikofaktorer: skolding og vekst av legionellabakterier.

Shuntventiler

ESBE tilbyr et bredt spekter av shuntventiler for regulering av varme- og kjølesystemer. Produktene er installasjonsvennlige og enkle i bruk.