Avtrekksvarmepumper til bolig

NIBEs avtrekksvarmepumper leverer varme, varmtvann og ventilasjon fra én kompakt enhet. De kan halvere energiregningen ved å utnytte energien i brukt luft, og trenger ingen utedel.

NIBE-avtrekksvarmepumpe.jpg

Prinsippet for NIBE sine avtrekksvarmepumper er først å ventilere boligen med frisk luft, og så utnytte varmeenergien i brukt ventilasjonsluft til varmtvann og romvarme. En avtrekksvarmepumpe gjenbruker altså energien i gammel, brukt luft. Avtrekksvarmepumper kan senke energikostnadene med opp til 50 %, sammenlignet med tradisjonelle løsninger som balansert ventilasjon og elektrisk oppvarming.

Kompakt og fleksibel

Avtrekksvarmepumpen er en kompakt løsning for å dekke varme, varmtvann og ventilasjon. Den har ingen utedel, og er fleksibel med hensyn til plassering.

Varmepumpen styres etter behov, og kan kombineres med andre varmekilder. Brukeren får rask, enkel og smart kontroll over varmepumpen via web eller app.

NIBE dominerer test av avtrekksvarmepumper

Den Svenske Energimyndigheten har utført en test av avtrekksvarmepumper med turtallsregulering. Testresultatene viser at svenske NIBE F750 er den modellen som vinner sammenlagt.

Se alle våre avtrekksvarmepumper her!