Enova utsetter endringer i støttesatsene til boligeiere

Enova utsetter endringer i støttesatsene til boligeiere

Enova har tidligere varslet reduserte støttesatser fra 1. april i år, og støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe forsvinner helt. Nå venter de til 1. juli 2020.

På grunn av samfunnets unntakssituasjon i forsøket på å bremse spredningen av Koronaviruset, har de nå valgt å utsette disse endringene til 1. juli 2020.

Enova har fått en økt strøm av henvendelser fra boligeiere som ønsker å søke om tilskudd, men som ikke kommer i mål innen fristen på grunn av forsinkede leveranser som følge av Koronaviruset.

Forlenger fristen for gjennomføring

I tillegg til å utsette de varslede justeringene av støttetilbudet, forlenger Enova også fristen for gjennomføring av tiltak. Inntil i dag var kravet at tiltaket måtte være ferdigstilt, og at all fakturadokumentasjon måtte være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Nå er denne perioden utvidet til 20 måneder og gjelder frem til 1.juli for alle tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet.

Les hele saken på Enova.no.

Gjeldende støttesatser

  • Avtrekksvarmepumpe – inntil 5.000 kr
  • Luft-vann-varmepumpe – inntil 5.000 kr
  • Væske-vann-varmepumpe – inntil 10.000 kr
  • Balansert ventilasjon – inntil 15.000 kr
  • Vannbåren varme – inntil 10.000 kr

💡 Tips! Økt Enovastøtte foreslås som et tiltak for å redde arbeidsplasser samtidig som vi fortsetter den grønne omstillingen.