Enova utsetter endringer i støttesatsene til boligeiere til 1. juli 2021

Enova har tidligere varslet reduserte støttesatser fra 1. januar 2021, og at støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe forsvinner helt.

Enova utsetter endringer i støttesatsene til boligeiere.jpg

På grunn av samfunnets unntakssituasjon i forsøket på å bremse spredningen av koronaviruset, har de nå valgt å utsette disse endringene til 1. juli 2021.

Enova har fått en økt strøm av henvendelser fra boligeiere som ønsker å søke om tilskudd, men som ikke kommer i mål innen fristen på grunn av forsinkede leveranser som følge av Koronaviruset.

Forlenger fristen for gjennomføring

I tillegg til å utsette de varslede justeringene av støttetilbudet, forlenger Enova også fristen for gjennomføring av tiltak. Inntil i dag var kravet at tiltaket måtte være ferdigstilt, og at all fakturadokumentasjon måtte være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Dette skulle opprinnelige gjelde kun fram til 1. januar, men blir nå i stedet en permanent endring for alle tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet.

Les hele saken på Enova.no.

Følgende justeringer er nå foreløpig utsatt fra 1. januar til 1. juli 2021:

💡 Tips! Økt Enovastøtte foreslås som et tiltak for å redde arbeidsplasser samtidig som vi fortsetter den grønne omstillingen.