NYHET! CLIVET WiSAN-P THUNDER

Clivet kommer nå med en splitter ny maskin for næringsbygg, Clivet WiSAN-P Thunder.

Loading image...

Modulbasert for fleksibilitet

Dette er en høytemperatur varmepumpe med frekvensstyrte kompressorer og naturlig kuldemedium R290(Propan). Varmepumpen er modulbasert slik at man kan installere opp til 16 stk. maskiner i en slave- master konfigurasjon. Dette forenkler installasjonen og gir stor fleksibilitet ift. ønsket installert effekt.

Clivet WiSAN-P kommer i fire effektstørrelser; 16.2 – 44,6 kW, 18.2 – 53,3 kW , 25.2 – 66,5 kW og 30.2 – 78,9 kW.

Naturlig kuldemedium

Kuldemediet R290 (propan) har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 3. Dette gjør varmepumpen til en miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Clivet satser fremover på å utvide produktspekteret med flere maskiner med naturlig kuldemedium.

ABK-Qviller har over flere år opparbeidet seg god erfaring med R290 (propan), i både store og små varmepumper og kjølemaskiner

Fordeler med Clivet WiSAN P Thunder:

  • Naturlig kuldemedie R290 propan

  • Høytemperatur- varmepumpe med mulighet for å utvide med flere moduler i samme system

  • Frekvensregulerte Scroll kompressorer

  • Varmtvann opp til 75°C og høy virkningsgrad fra -20°C til +43°C omgivende temperatur

  • Tre lydnivåer: standard, stille og super-stille

  • Modul design for opptil 16 enheter i parallell (redusert installasjonsplass)

Effektdata (Preliminær data)

 

 

16.2

18.2

25.2

30.2

Kjølekapasitet (EN14511:2018)

(1)

kW

38,8

45,1

55,3

63,3

Tilført effekt (EN14511:2018)

(1)

kW

12,7

16,6

18,2

23,0

EER (EN14511:2018)

(1)

-

3,06

2,72

3,03

2,75

Varmekapasitet (EN14511:2018)

(2)

kW

44,6

53,3

66,5

78,9

Tilført effekt (EN14511:2018)

(2)

kW

12,7

16,3

19,2

24,1

COP (EN14511:2018)

(2)

-

3,52

3,28

3,47

3,28

 

 (1) Data kalkulert etter EN 14511:2018 ved følgende driftsforhold: Vann inn/ut = 12/7°C. Lufttemperatur inn= 35°C

 (2) Data kalkulert etter EN 14511:2018 ved følgende driftsforhold: Vann inn/ut = 40/45°C. Lufttemperatur inn= +7°C

Preliminær data