Prosjektering

Vi hjelper deg med innsalg, systemutvelgelse, prosjektering og tilbud.

Vår prosjektavdeling bistår med:

 • Systemvalg  
 • Produktutvelgelse
 • Driftsberegninger
 • Montasjeskisser
 • Driftsdokumentasjon
 • Prosjektgjennomføring og prosjektledelse etter nærmere avtale

Vi bistår entreprenører, installatører og forhandlere med å velge rett løsning og rett produkt til enhver oppgave innen våre produktområder:

 • Varmepumper og klimakjøling til boliger og næringsbygg i alle størrelser
 • Varmeopptak fra berg, jord, sjø eller spillvarme
 • Kjøling av it-installasjoner 
 • Pumper til drikkevannbrønner, varme-/kjøleanlegg, vannverk og industri
 • Borutstyr for energiboring, drikkevannsbrønner og fundamentering 

Vår bistand har som målsetning at sluttproduktet ute hos bruker innehar ypperste kvalitet innenfor prosjektets rammebetingelser.

En av landets største

ABK-Qviller har siden firmaet ble etablert i 1991 hatt prosjektering av kjøle- og varmepumpesystemer i alle størrelser som en del av kjernevirksomheten. ABK-Qviller har knyttet til seg kompetansepartnere med forskjellige bakgrunner. For å imøtekomme behovet for veiledning og prosjektering er ABK-Qvillers prosjektavdeling i dag en av landets største.

Lang og bred erfaring

ABK-Qviller har over mange år bygget opp bred erfaring innenfor behovsberegning for sine kunder, og kan tilby de mest effektive og energibesparende løsningene. Det benyttes meget nøyaktige prosjekterings- og tegneprogrammer for å gjøre jobben for våre partnere enklest mulig.