Tilvalgspakke varm side for F2120-16/F2120-20/F2040-16

Art. nr. 523078

Sikrer sirkulasjon, lufting og ekspansjon og turføler, varm side

  • Grundfos sirkulasjonspumpe for varmeanlegg
  • Lufteventil og mikrobobleutskiller for varmeanlegg
  • Gulvstående ekspansjonskar med armatursett

Komponenter for tilkobling av varm side, inkludert sirk.pumpe, ekspansjonskar, mikrobobleutskiller, lufteventil, påfyllingsventil og føler m/følerlomme.

Les mer om dette produktet

Tilvalgspakke varm side for F2120-16/F2120-20/F2040-16 inneholder:

Tilvalgspakke for tilkobling av varm side med Grundfos Alpha1 sirk.pumpe med 1 1/2" x 1" unionkoblingssett (sett á 2) med avstengningsventiler, 50 liters gulvstående IPX ekspansjonskar, med armatusett med manometer, lufteventil og sikkerhetsventil, 1 1/4" SpiroVent mikrobobleutskiller, automatisk lufteventil m/ 3/8" serviceventil, og dobbel påfyllingsventil med tilbakeslagsventil. Følerlomme i messing, 1/2" og ekstern temperaturføler BT25 med 3 m kabel.

Produktinformasjon

  • 523078

  • 8420025

  • Tilvalgspakke varm side for F2120-16/F2120-20/F2040-16