Datakjøling for Lundin

Datakjøling for Lundin

I samarbeid med NTC og Datelco har ABK-Qviller levert datakjøling med totalt kjølebehov på 56 kW fordelt på to soner à 28 kW.

For å ivareta krav om redundant løsning ble det installert tre Toshiba Digital Inverter 1603AT-E utedeler med innedeler av typen kanal i hver sone. Dette gir en 100 % redundant løsning i hver sone hvor kravet er at en maskin skal kunne bortfalle uten å ha direkte innvirkning på temperaturen.

Sonene har felles varmsone mellom rackene hvor innedelene. Den varme luften suges inn i bakkant av innedeler, bearbeides og blåser ut temperaturregulert luft på 20 °C i hver kaldsone. Dette ivaretar dagens standard for dataromskjøling med adskilte kald- og varmsone.

Utedelene er plassert strategisk på vegg utenfor datarom for mulige fremtidige utvidelser:

Datakjøling for Lundin

ABK-Qviller har levert flere tilsvarende anlegg i samarbeid med NTC og Datelco.

FAKTA

 

Kunde: 

Lundin AS 

Lokasjon: 

Sameiet Godthaab Lysakerfjorden, Lysaker 

Produkter:

Utedeler: 3 stk. Toshiba Digital Inverter RAV-SM1603AT-E
Innedeler: 3 stk. Toshiba Digital Inverter RAV-SM1606BT-E  

Kjølebehov:   

56 kW fordelt på to soner à 28 kW 

Total kapasitet: 

84 kW 

Redundans:

100 % 

ABK-Qviller har over mange år bygget opp bred erfaring innenfor behovsberegning for sine kunder og kan tilby de mest effektive og energibesparende løsningene for ethvert kjøle- og oppvarmingsbehov. 

For mer informasjon kontakt:

 

Anstein K. Blystad
Produktsjef