Prosjekt og ettermarked

Prosjekt og ettermarked

ABK-Qviller bistår med prosjektering, support, vedlikehold, reparasjoner og montasjearbeid.

Prosjektering

ABK-Qvillers prosjektavdeling bistår med:

 • Systemvalg  
 • Produktutvelgelse
 • Driftsberegninger
 • Montasjeskisser
 • Driftsdokumentasjon
 • Prosjektgjennomføring og prosjektledelse etter nærmere avtale

 
Vi bistår entreprenører, installatører og forhandlere med å velge rett løsning og rett produkt til en hver oppgave innen våre produktområder:

 • Varmepumper og klimakjøling til boliger og næringsbygg i alle størrelser
 • Varmeopptak fra berg, jord, sjø eller spillvarme
 • Kjøling av it-installasjoner 
 • Pumper til drikkevannbrønner, varme- kjøleanlegg, vannverk og industri
 • Borutstyr for energiboring, drikkevannsbrønner og fundamentering 


Vår bistand har som målsetning at sluttproduktet ute hos bruker innehar ypperste kvalitet innenfor prosjektets rammebetingelser.

En av landets største

ABK-Qviller har siden firmaet ble etablert i 1991 hatt prosjektering av kjøle- og varmepumpesystemer i alle størrelser som en del av kjernevirksomheten. ABK-Qviller har knyttet til seg kompetansepartnere med forskjellige bakgrunner. For å imøtekomme behovet for veiledning og prosjektering er ABK-Qvillers prosjektavdeling i dag en av landets største.

Lang og bred erfaring

ABK-Qviller har over mange år bygget opp bred erfaring innenfor behovsberegning for sine kunder og kan tilby de mest effektive og energibesparende løsningene. Det benyttes meget nøyaktige prosjekterings- og tegneprogrammer for å gjøre jobben for våre partnere enklest mulig. 


Entreprenørsupport

Forebyggende vedlikehold, bistand i felt og reparasjoner

ABK-Qvillers avdeling for entreprenørsupport bistår entreprenører, installatører, forhandlere og profesjonelle anleggseiere med periodisk forebyggende vedlikehold, bistand i felt, reparasjoner og i noen grad montering. Gjennom samarbeidende entreprenører tilbyr vi landsdekkende tjenester i felt der hvor utstyret er montert. For kritiske installasjoner tilbys også døgnkontinuerlig vakttjeneste.

 

Teknisk support

For å supportere våre profesjonelle kunder med kompetanse om våre produkter har vår avdeling for innesupport høy tilgjengelighet og stor kapasitet. ABK-Qvillers kunder skal være trygge på at bistand alltid er tilgjengelig. I perioden 1. oktober til 1. april holder avdelingen telefonvakt frem til klokken 18:00 mandag til torsdag for bedre å kunne bistå våre profesjonelle kunder i felt.

Tilbyr kursing

Support-avdelingen tilbyr kurs for installatører, teknikere og montasjepersonell i egne lokaler på Brobekk i Oslo, men også i byer rundt om i landet. Les mer om våre kurs.

 

For mer informasjon kontakt:

Morten Solsem
Avdelingsleder Prosjekt
Torger Brække
Avdelingsleder Entreprenør- og forhandlersupport
Rune Haangmann
Servicekoordinator