NIBEF2040-8 Inverter med SMO 40, 1~ 230 V systempakke luft-vann varmepumpe

Art. nr. 526305

Komplett pakke med F2040-8 utedel og SMO 40 styremodul i populær luft-vann monoblokk varmepumpeløsning

 • Monteres uten kjøleteknisk montasje
 • Rimelig og enkel styring med SMO 40
 • Passer for nybygg og boliger med lavt varmebehov

Populær varmepumpeløsning, tilpasset lavtemperatur radiator- og gulvarmeanlegg

Les mer om dette produktet

F2040-8 Inverter med SMO 40, 1~ 230 V systempakke luft-vann varmepumpe inneholder:

F2040 Inverter utedel, bakkestativ, kondensvannsslange, styremodul SMO 40, CPD sirk. pumpe, samt unionkoblingssett og ventiler, for sammenkobling.

Tilvalgspakker

Tilbehør

NIBE F2040 Inverter

NIBE F2040 Inverter er den mest populære luft-vann varmepumpemodellen, tilpasset lavtemperatur radiatoranlegg (+55 °C) og gulvvarmeanlegg. Varmepumpen er stillegående og spesialtilpasset nordisk klima.

F2040 Inverter produseres i størrelsene 6, 8, 12 for bolig og størrelse 16 for næringsbruk. F2040 Inverter benyttes for tappevann og oppvarming eller kjøling av mindre boliger, flerboliger og opp til og med næringsbygg. Man kan kombinere så mange som åtte F2040 Inverter i samme system.

F2040 Inverter leveres med inverterstyrt kompressor, aktiv kjølefunksjon og montert dryppanne ferdig med varmekabel.  F2040 Inverter har integrert varmeveksler, uten behov for kjøleteknisk montasje. For å sikre montasjen ved lengre strømbrudd eller behov for nedtapping av kretsen, må rørmontasje alltid inkludere avstengingsventiler.

NIBE tilbyr et bredt utvalg av tilbehør samt en rekke anbefalte kombinasjonsmuligheter. Innemodulen VVM 320 R EM leveres med styresystem, integrert varmtvannsbereder, sirkulasjonspumper og el.kolbe og utgjør sammen med F2040 Inverter en komplett løsning for varmtvann og oppvarming. Alternativt kan man med de avanserte styremodulene SMO 20 / SMO 40 kombinere F2040 Inverter med et bredt utvalg tilbehør og skape et eget tilpasset varmesystem.

Innemodulene VVM og styremodulene SMO er klargjort for kablet tilkobling til nettet og NIBE Uplink webovervåkning og -styring.

Egenskaper - system

 • Utgjør et komplett varme- og varmtvannsystem kombinert med VVM innemoduler
 • Klargjort for kablet tilkobling til nettet og NIBE Uplink webovervåkning og -styring med VVM innemodul eller SMO styremodul
 • Klargjort for Smart Price Adaption med VVM innemodul eller SMO styremodul
 • Integrert elektrisk tilleggsvarme
 • Integrert måler for avgitt energi
 • Integrert tappevannspiral i innemodul
 • Kjølefunksjon
 • Stort utvalg av tilbehør for styring av tilleggsfunksjoner
 • Utekompensert styring
 • Tidsstyring av varme og varmtvann
 • Frekvensstyrte sirkulasjonspumper
 • Sikkerhetsventil med manometer

Egenskaper - kun utedel

 • Utedel med kompakte mål
 • Ingen kjøleteknisk montasje
 • Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
 • Inverterstyrt kompressor som gir svært høy årsvarmefaktor og energibesparelse
 • Stillegående drift
 • Varmebærerpumpe frekvensstyrt

  Utetemperaturføler

  En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Fleksible slanger varmebærer

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Varmefunksjon

  Varmtvannoppvarming

  Smart Price Adaption - styring etter strømpris

  Tariffstyring

  SG-Ready (Smart Grid)

  Styring av tilleggsvarme av/på

  Styring av tilleggsvarme trinn

  Uplink app-styring

  Tilkobling til internett via kabel

  Flere maskiner kan kobles i parallell

  Logging av driftsdata

  USB-tilkobling for oppdatering av software

  Kjølefunksjon

  Stillemodus utedel

  Styring via app tilgjengelig

Produktinformasjon

 • 526305

 • 9417434

 • F2040-8 Inverter med SMO 40, 1~ 230 V systempakke luft-vann varmepumpe

 • NIBE

 • F2040

 • Monoblokk

 • R410A

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V

 • 28 mm

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 3,86 kW

 • 10 kW

 • 4,65

 • 4,5

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,19 l/s

 • 4,5 Bar

 • 50 l