NIBEAMS 20-6 Inverter med HBS 20-6 med SMO 40, splitt systempakke luft-vann varmepumpe med R32

Art. nr. 526323

100 % frostsikker luft-vann splitt varmepumpeløsning, spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

 • 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning
 • Fleksibel installasjon med inntil 30 m kjølerørlengde mellom AMS og HBS
 • Bruker kuldemedium R32 som har lav GWP
 • Passer for nybygg og boliger med lavt varmebehov

Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

Les mer om dette produktet

AMS 20-6 Inverter med HBS 20-6 med SMO 40, splitt systempakke luft-vann varmepumpe med R32 inneholder:

Utedel, bakkestativ, kondensvannsslange, HBS 20 hydroboks, SMO 40 styremodul og preisolert rørsett, samt ventiler og koblingssett, for sammenkobling.

Tilvalgspakker

 • Tilvalgspakke varmtvann 300 liter, SPB 300 R, 3~ 230/400V inkl. installasjonssett - for SMO
  Artikkelnr. 526343

  Komplett pakke for tappevannsdrift i spiralbereder

 • Tilvalgspakke kaldt/varmtvann for inntil 300 liter
  Artikkelnr. 526026

  Sikring av trykk, ekspansjonsmulighet og tappetemperatur

 • Tilvalgspakke kaldt/varmtvann med ekspansjonskar for inntil 300 liter
  Artikkelnr. 526346

  Sikring av ekspansjonsmulighet og tappetemperatur

 • Tilvalgspakke ventilkombinasjon innkommende nettvannstrykk >6 bar, 3/4"
  Artikkelnr. 526350

  Forhindrer ekspansjon ut på nettet og reduserer innkommende nettvanstrykk

 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 60 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør
  Artikkelnr. 526080

  Sikrer minimum driftstid for kompressoren og stabil regulering av turtemperatur

 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør
  Artikkelnr. 526081

  Sikrer minimum driftstid for kompressoren og stabil regulering av turtemperatur

 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE UKV 40 liter, 2-rør bulb
  Artikkelnr. 526058

  Sikrer minimum driftstid for kompressoren og stabil regulering av turtemperatur

 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE UKV 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør
  Artikkelnr. 526332

  Sikrer minimum driftstid for kompressoren og stabil regulering av turtemperatur

 • Tilvalgspakke varm side for AMS 20-6
  Artikkelnr. 526044

  Sikrer sirkulasjon, lufting , ekspansjon og turføler, varm side

 • Tilvalgspakke el.kjele NIBE ELK 15 trinnstyrt 15 kW, 3~ 230 V
  Artikkelnr. 523885

  Sikrer spisslast for varmesystemet

 • Tilvalgspakke el.kjele NIBE ELK 15 trinnstyrt 15 kW, 3~ 400 V
  Artikkelnr. 523071

  Sikrer spisslast for varmesystemet

 • Tilvalgspakke vannbehandling Dirtstop XL 1" med kjemikalier, varmeanlegg 100 liter
  Artikkelnr. 526202

  Beskytte og forlenge systemets levetid

NIBE Splitt AMS 20 med HBS hydroboks

Ny modell NIBE AMS 20 med HBS hydroboks kan velges der det ønskes en 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning uten behov for frostsikring med glykolkrets mot varmeveksler inne. Systemet er spesielt aktuelt for ettermontering av varmepumpe mot eksisterende varme-anlegg, kun med installasjon av preisolerte kjølerør mellom AMS utedel og HBS hydroboks.

NIBE AMS 20 -serien benytter kuldemedium R32 og har frekvensstyrt kompressor som regulerer avgitt varmeeffekt etter det faktiske varmebehovet. AMS-utedelen har innebygget kondensvannoppsamling, og for bortledning av kondensvann finnes KVR kondenslangekit med isolert fleksislange med varmekabel i lengder 1, 3 eller 6 m som tilbehør. Til AMS-utedelen leveres også et tilpasset bakkestativ for å løfte utedelen opp fra bakkenivå og hindre eventuelle problemer med snøfall.

NIBE AMS 20 Inverter har samme tekniske spesifikasjoner som NIBE F2040 men krever i tillegg kjøleteknisk montasje. Passende styremoduler er SMO 20, SMO 40 eller SMO S40 med WiFi-tilkobling og touchskjerm. Med SMO 40 eller SMO S40 har man mulighet for å inkludere flere utedeler eller tilbehørsløsninger.

Egenskaper - system AMS utedel/HBS innedel med SMO-styring

 • Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg
 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m rørlengde mellom AMS og HBS
 • CPD frekvensstyrt sirkulasjonspump som tilvalg, styrt av SMO styremodul
 • Utekompensert styring med SMO styremodul
 • Tidsstyring for varme og varmtvann
 • Prioritert tappevannsdrift mot spiralbereder
 • Klargjort for tilkobling til nettet og NIBE Uplink med SMO, alt. MyUplink med SMO S40

Egenskaper - AMS utedel

 • Utedel med kompakte mål
 • 100 % frostikker med kjøleteknisk montasje
 • Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
 • Stillegående drift
 • Leveres med ferdig påfylt mengde kuldemedium for inntil 15 m rørlengde, kuldemedium R32
 • Inverterstyrt kompressor som gir høy årsvarmefaktor og energibesparelse
 • Leveres for 1~ 230 V Hydroboks

Egenskaper - HBS 05 innedel

Utedelen NIBE AMS tilkobles hydroboksen NIBE HBS, som plasseres innendørs i teknisk rom på medfølgende veggkonsoll. Hydroboksen inkluderer filterball, konsoll og kondensvannslange. Kondens dannes normalt kun i aktiv kjøledrift. Sammen gir dette et SPLIT-system med optimale besparelser. NIBE SPLIT-systemet kan kobles mot NIBE SMO styremodul eller NIBE VVM innemodul. For komplett system tilkommer også kjølerør og en CPD sirkulasjonspumpe, se systempakkene som følger. SPLIT HBS 20 kan enkelt tilpasses eksisterende anlegg.

 • Kompakt og plassbesparende hydroboks i isolert utførelse, for montering på vegg
 • Inkluderer varmeveksler og tørrefilter for kjølekrets
 • El. tilkobling for KVR varmekabelsett for AMS utedel
 • Aktiv kjølefunksjon 4-rørs med tilbehør VCC vekselventil alt. ACS 310 sammen med VVM innemodul
 • Kuldemedium R32
 • Varmebærerpumpe frekvensstyrt

  Utetemperaturføler

  En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Varmefunksjon

  Varmtvannoppvarming

  Smart Price Adaption - styring etter strømpris

  Tariffstyring

  SG-Ready (Smart Grid)

  Styring av tilleggsvarme av/på

  Styring av tilleggsvarme trinn

  Uplink app-styring

  Tilkobling til internett via kabel

  Flere maskiner kan kobles i parallell

  Logging av driftsdata

  USB-tilkobling for oppdatering av software

  Kjølefunksjon

  Stillemodus utedel

  Styring via app tilgjengelig

  Lav GWP kuldemedium

Produktinformasjon

 • 526323

 • 8417335

 • AMS 20-6 Inverter med HBS 20-6 med SMO 40, splitt systempakke luft-vann varmepumpe med R32

 • NIBE

 • AMS/HBS

 • Splitt

 • R32

Tilkoblinger

 • 15 m

 • 30 m

 • 20 m

 • 1~ 230 V

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 2,64 kW

 • 8 kW

 • 5,42

 • 4,5

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,19 l/s

 • 6 Bar

Utedel

 • 2530 m³/t

Produkt

Art. nr.

R NIBE luftvann AMS 20 6 kW utedel

AMS 20-6 Inverter, 1~ 230 V, luft-vann splitt varmepumpe utedel

526129

R NIBE Hydroboks HBS 20 HBS 05

HBS 20-6 hydroboks for AMS 20-6

526130

R520256 Bilde SMO 40

SMO 40 styremodul

520256

R521260 NIBE CPD Sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpe NIBE CPD 11-25/65 for F2040-6/8/12, F2050-6/10 og F2120- 8/12

521260