Mikrobobleutskiller, 3/4" innv. gjenger

Art. nr. 4440131

For effektiv fjerning av mikrobobler i vannbårne anlegg

  • Tåler opptil 10 bars driftstrykk
  • Tåler temperaturer opp til 110°C
  • Leveres med ulike gjengedimensjoner

Mikrobobleutskiller for effektiv fjerning av mikrobobler i vannbårne varmeanlegg

Les mer om dette produktet

Materiale

Modell

Tilkobling

Mikrobobleutskiller fjerner effektiv mikrobobler i varmeanlegg

Etter første utluftning av et vannbårent anlegg, vil det fortsatt kunne være mikrobobler og oppløst gass i anlegget. Oksygen vil også finne veien til vannet ved å trenge seg igjennom små åpninger i rørene, hvis rørene ikke har diffusjonssperre. Blir ikke denne luften fjernet fra anlegget vil man få driftsproblemer, dårligere pumpeytelse, unødvendig energiforbruk og man må hyppigere ventilere systemet manuelt. Luften er også med på å skape korrosjon i anlegget, som igjen vil slite unødvendig mye på alle systemets komponenter.

Ved hjelp av mikrobobleutskiller vil man lett kunne fjerne mikroboblene og den oppløste gassen i varmesystemet.
Mikroboblene frigjøres best fra teknisk vann på det varmeste punktet i anlegget, derfor bør mikrobobleutskilleren monteres der temperaturen er høyest og trykket er lavest.

Produktinformasjon

  • 4440131

  • Mikrobobleutskiller, 3/4" innv. gjenger

Mål og vekt

  • 3/4" innv. gjenger

  • Horisontal