IVARRørfordeler med topmeter 11 kurser, DN 32 x EK, messing

Art. nr. 2950131

Fordeling av varmesløyfer

  • Ferdig montert
  • Kompakt
  • Tidsbesparende

Rørfordeler med topmeter 11 kurser, DN 32 x EK, messing

Les mer om dette produktet

Rørfordeler med topmeter 11 kurser, DN 32 x EK, messing inneholder:

Turfordeler med topmeter, returfordeler med returventiler og manuelle håndratt i plast. Samt underdeler for Eurokonus, endeplugg, lufteventil og fylle-/tappeventil. Fordelere er montert på festeskinne med støydempende gummiforing. Rørfordeler avsluttes med kuleventiler med unionskupling.

Rørfordeler DN 32 med topmeter i messing leveres fra 2 til 12 kurser. Fordelerne leveres alltid ferdig montert. Fordelerens festeskinne er utstyrt med støydempende gummiforing. Ved å benytte et utvalg av standard fordelere, kan installasjonen av varmesentral og fordelingssystem forenkles vesentlig slik at den totale monteringstiden reduseres vesentlig. Det er den samlede vannmengden som avgjør om det skal benyttes fordeler i DN 25 eller DN 32 utførelse. Ofte benyttes DN 25 i boliger, mens DN 32 benyttes på industrianlegg og snøsmelteanlegg.

Produktinformasjon

  • 2950131

  • Rørfordeler med topmeter 11 kurser, DN 32 x EK, messing

  • IVAR

  • Messing

Mål og vekt

  • DN 32

  • 11 kurser