Clivet MideaUtedel Propan R290 AC

MOX330-12HFN7-QRD6GWArt. nr. 106701

Splitt aircondition med R290 naturlig kuldemedium og GWP-verdi 3

 • Blue Angel miljøetikettmerket
 • Miljøvennlig og naturlig kuldemedium
 • Øverste energiklasse kjøling
 • For komfortkjøling av areal over 17 m²

Komfortkjøling med naturlig kuldemedium

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Produktet har en nominell kjøleeffekt på 3,5 kW. Det er energieffektivt og rangerer i øverste energiklasse for komfortkjøling. Alle funksjonelle deler kan enkelt
demonteres for enkel rengjøring og raskt vedlikehold.

Produktet leveres også med varmepumpefunksjon. Varmeeffekten vil variere etter utetemperaturen, og vil ved kalde temperaturer være lavere enn de tilsvarende spesialiserte produkter med syntetisk kuldemedium. Det er ikke montert varmekabel i utedelen. Ved varmedrift i kalde perioder kan kondensvann i utedelen fryse til is og gjøre stor skade. Ved oppstart kan denne varmepumpefunksjonen derfor deaktiveres.

Produktet inneholder 380 gram propan R290 naturlig kuldemedium. For å ivareta sikkerheten ved lekkasje, skal innedelen monteres i rom på minimum 17 m² og det er også krav til høyde over gulv. Utedelen skal monteres i god avstand til luftinntak og tennkilder. I forkant av montasjen skal det utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Montasjearbeidet er likt et tilsvarende system med R32 som kuldemedium.

Med dette produktet har Clivet-Midea en visjon om å bidra til det grønne skiftet og redusere miljøavtrykket til både hjem og virksomheter. Enheten er hedret med en Blue Angel etikett, som tyske myndigheter tildeler spesielt miljøvennlige produkter. Propan R290 har en GWP-verdi * på kun 3, sammenlignet med en verdi på 675 for R32 og verdi 2088 for R410A

Krav til minimum utluftingsareal og montasjehøyde for innedel

For å ivareta sikkerheten ved en eventuell lekkasje av propan R290fra innedelen, er det satt krav til minimum areal for rommet hvor innedelen er montert, samt minimum montasjehøyde over gulvet for montering av innedelen. Rørlengden mellom utedelen og innedelen vil påvirke hvor mye propan R290 som er påfylt. En forlenget rørlengde vil derfor kreve et større utluftingsareal, eller en høyere montasjehøyde.

Eksempel

En 5 meter rørlengde krever et minimum areal på 17 m² ved en montasjehøyde på 2,2 meter over gulvet.

 

 

Krav til minimum utluftingsareal og montasjehøyde for innedel ved bruk av propan R290 kuldemedium

 • 1,8 m montasjehøyde over gulvet:
  • 5 m rør (0,380 g)*
   • 26 m²
  • 8,35 m rør (0,414 g)*
   • 30,5 m²
  • 12 m rør (0,447 g)*
   • 34,8 m²
 • 2,2 m montasjehøyde over gulvet:
  • 5 m rør (0,380 g)*
   • 17 m²
  • 8,35 m rør (0,414 g)*
   • 20,4 m²
  • 12 m rør (0,447 g)*
   • 23,2 m²

*Rørlengder med propan R290 kuldemedium (Total fyllingsmengde)

 

Funksjoner og egenskaper

 • Nattsenking
 • Stillefunksjon
 • Temperaturkontroll
 • Viftehastighetskontroll
 • Energieffektivitetsfunksjon
 • Tidsstyring for av/på kontroll
 • Knappelåsfunksjon på fjernkontroll
 • Boostfunksjon for maksimal kjøling
 • Funksjon for automatisk rengjøring av innedelen
 • Horisontal og vertikal justering av luftstrømsretning
 • Tilbakestillingsknapp til ønskede favoritt forhåndsinnstillinger
 • Skjult LED display på innedelen. Fremvisningen kan settes av/på
 • Egen temperatursensor i fjernkontrollen som kan brukes til temperaturstyring “Følg meg” funksjon

 

NB: Varmepumpedrift er ikke anbefalt i klimatiske soner der det er vanlig med utetemperaturer under null grader i lengre perioder.

Produktinformasjon

 • 106701

 • Utedel Propan R290 AC

 • Clivet Midea

 • MOX330-12HFN7-QRD6GW

 • Singelsplitt

 • 0 kg

 • Rullestempel

Mål og vekt

 • 554 mm

 • 805 mm

 • 330 mm

 • 33,9 kg

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V

 • 3/8"

 • 1/4"

Kjøling

 • 3000 m³/t

 • 59 dB(A)

 • 58 dB(A)