F-gass kurs kategori 2

Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser må være F-gass-sertifisert. Våre kurs er nå fullbooket. Kontakt NOVAP for å finne F-gass-kurs i ditt nærområde.

Fra 2013 ble F-gass forordningen innført og fra da har det vært ulovlig å jobbe med HFK- kuldemedier uten sertifisering. Vi i ABK-Qviller er godkjent eksamenssenter i Oslo av Isovator AS og holder disse kursene i våre lokaler på Brobekk.

ABK-Qviller holder kun F-gass kategori 2 kurs for førstegangssertifiseringer. Kategori 2 omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper). Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer. 

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering

Krav til forkunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe-/kuldeteknikkerfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen.

Du må ha vært med på montasje før kurset, vi anbefaler rundt 10 montasjer. Praktisk gjennomgang på kurset er IKKE et grunnkurs i varmepumpe. Kurset krever forkunnskaper.

Forberedelser før kurs

Før kurset til deltakerne motta en forhåndsprøve, først etter at denne er fullført og bestått vil deltakeren få bekreftet plass på kurset. Vi ser at kursdeltakerne er avhengig av basiskunnskaper og kjennskap til F-gass før kursstart.
Det blir også sendt ut et kompendium til deltakeren som brukes til å forberede seg. Vårt kursløp baserer seg på at deltakeren har satt seg inn i dette kompendiet før kursstart.

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og en teoretisk del.
Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre.
Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler.
Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Praktisk info

Kursvarighet: 3 dager
Pris: 15.500 KR
Sted: Brobekkveien 80B, 0596 Oslo
Maks antall deltakere: 10 stk på praktisk kurs
Materiell: Kompendium og forprøve (forutsetter påmelding senest 1 uke før kursstart)
Kursbevis: Sertifikat, sendes i posten etter godkjent praktisk og teoretisk eksamen

Trenger du tilrettelagt eksamen grunnet for eksempel språkbarriere eller dysleksi?
Ta kontakt med kurskoordinator før påmelding.