F-gass kurs kategori 2

Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser må være F-gass-sertifisert.

Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser må være F-gass-sertifisert.

Fra 2013 ble F-gass forordningen innført og fra da har det vært ulovlig å jobbe med HFK- kuldemedier uten sertifisering. Vi i ABK-Qviller er godkjent eksamenssenter i Oslo av Isovator AS og holder disse kursene i våre lokaler på Brobekk.

ABK-Qviller holder kun F-gass kategori 2 kurs for førstegangssertifiseringer. Kategori 2 omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper). Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer. 

Dette lærer du på F-gass kurs kategori 2

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering

Krav til forkunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe-/kuldeteknikkerfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen.

F-gass kurset er ikke et grunnleggende varmepumpekurs.
Vi anbefaler å ha vært med på minst 5 montasjer og ha grunnleggende kunnskaper om varmepumpeteori før påmelding til dette kurset.

Forberedelser før F-gasskurs

Vi ser at kursdeltakerne er avhengig av basiskunnskaper og kjennskap til F-gass før kursstart. Det blir også sendt ut et kompendium til deltakeren som brukes til å forberede seg. Vårt kursløp baserer seg på at deltakeren har satt seg inn i dette kompendiet før kursstart!

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og en teoretisk del.
Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre.

Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler.

Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Praktisk info om F-gass kurs katergori 2

Kursvarighet: 3 dager, tirsdag- torsdag.
Tid: Kl. 08:00-16:00
Pris:16.500 KR
Sted: Brobekkveien 80B, 0596 Oslo
Maks antall deltakere: 10 stk på praktisk kurs
Materiell: Kompendium og forprøve (forutsetter påmelding i god tid før kursstart)
Kursbevis: Sertifikat, sendes i posten etter godkjent praktisk og teoretisk eksamen. Utstedes av Isovator.

Trenger du tilrettelagt eksamen grunnet for eksempel språkbarriere eller dysleksi? Ta kontakt med kurskoordinator før påmelding.