Modum kommune sparte 746 000 kWh

Modum kommune sparer ca. 1 million kWh i året

– Skal du ha både varme og kjøling, er det ingenting som slår bergvarmepumper, fastslår teknisk sjef Harald Silseth. Modum kommune sparer mer energi enn beregnet.

Rådhuset i Modum kommune er bygget i 1965 og har åtte etasjer. I 2010 vurderte kommunen hva de skulle gjøre med bygget – det hadde stort varmetap og vinduene var modne for utskifting.

– Skulle vi isolere og rette opp rådhuset først, eller gå rett på energiløsning og utsette vedlikeholdet? Vi valgte det siste, forteller Silseth. Bygget hadde oljekjel og elektrisk oppvarming, og et ganske stort kjølebehov. Det skyldes ikke minst et serverrom som dekker tre kommuner.

 

Gunstig frikjøling

Løsningen ble fire NIBE bergvarmepumper koblet til en brønnpark med 18 energibrønner, hver 300 m dyp. Anlegget har god kapasitet til frikjøling, som er svært gunstig for rådhuset.

– Vi hev ut minst 20 til 30 kW gjennom veggen som vi nå kan ta vare på ved å lade energibrønnene, poengterer Silseth. I tillegg sparer anlegget energi til kjølemaskinen, ifølge Silseth minst 10 kW. For et serverrom som driftes døgnet rundt, året rundt, utgjør det mange tusen kilowattimer i året.

 

Dekker 7500 m²

Bergvarmepumpene fra NIBE forsyner nå rådhuset, kulturhuset og kulturskolen med oppvarming og kjøling.

– Før brukte vi bortimot 2 millioner kilowattimer årlig for alt sammen – nå ligger vi rundt 1 million. Vi sparer egentlig mye mer enn vi hadde regnet med, fastslår Silseth. Kommunen investerte ca 5,25 mill i anlegget. (Eks mva og fratrukket Enova-støtte på 508 000 kr). Det ble satt i drift i 2012, og energisparingen betyr at det vil være nedbetalt etter mindre enn 8 år.

– Vi er fornøyd! Nå skal vi se på hva vi kan gjøre bygningsteknisk med rådhuset, understreker Silseth. 

NIBE F1345 væske-vann varmepumpe i miljøFakta

Om bygningen

Bergvarmeanlegget dekker 7500 m², fordelt på:

  • Rådhuset fra 1965, areal 3200 m²,
  • Kulturhuset fra 1992, areal drøyt 3800 m²
  • Kulturskolen fra 2016 har passivhusstandard, areal 420 m²

 

Om varmepumpeanlegget

 

 

 

Type anlegg:

 

 

Geoenergianlegg/varme og kjøleanlegg

Produkter:

 

 

4 stk. NIBE F1330-60

Teknologi:

 

 

Væske-vann varmepumpe og frikjøling

Nominell kjøleeffekt:

 

 

120 kW

Energiklasse:

 

 

A

Reserve- og topplast: 

 

 

550 kW oljekjel som fyres med andregenerasjon bioolje

Varmekapasitet:

 

 

220 kW

Kjølekapasitet:

 

 

200 kW

Kjøleeffekt:

 

 

150 kW - frikjøling

Datarom:

 

 

30 kW - frikjøling

Energibrønner:

   

18 stk. 300 meter, totalt 5 400 meter

Kollektorer:

   

2x40mm og samlerør er fylt med 8 000 liter 35 % etanol

Andre tiltak:

 

 

 

3 stk. Sabiana viftekonvektorer i datarom som er koblet til kuldebærersiden for å frikjøle anlegget (30 kW kjølekapasitet i datarom, totalt 150 kW kjøleeffekt med frikjøling).

Årlig besparelse

   

ca. 1 000 000 kWh

Kundefordeler:

   

Fleksibelt, enkelt og oversiktlig anlegg uten driftsproblemer med høy økonomisk gevinst.

Prøv en NIBE væske-vann varmepumpe

ABK-Qviller er enerepresentant for NIBE i Norge og er ansvarlige for markedsføring og salg av produktene. Ta kontakt med en av våre regionsansvarlige i ditt distrikt for mer informasjon:Arve Moksnes
Regionsansvarlig Møre og Romsdal og Trøndelag
Gøran Andersen
Regionsansvarlig Innlandet
Pål L. Thomassen
Regionsansvarlig Rogaland
Ragnhild Tjore
Regionsansvarlig Vestland
Knut Bakke-Soleng
Regionsansvarlig Nordland, Troms og Finnmark
Morten W. Freyer
Regionsansvarlig Vestfold og Telemark