EnradVKA HP200 med R290 propan, 3~ 400 V, væske-vann varmepumpe

Art. nr. 664013

Dette produktet er utgått.

ENRAD VKA

VKA-serien fra ENRAD er modulbasert og leveres i 6 ulike effektstørrelser med nominell varme-/kjøleeffekt fra 61 kW opptil 141 kW. Inntil 10 moduler av samme størrelse kan enkelt settes sammen med en samlet varme-/kjøleeffekt på hele 1410 kW.

Alle kompressorene er frekvensregulerte med trinnløs regulering. Dette gir veldig god kapasitetsregulering. Hvis man f.eks. har en varmepumpeinstallasjon på 10 stk HP 700 regulerer anlegget trinnløst avgitt varmeeffekt fra 63 kW til 1410 kW. Hver ENRAD-modul er klargjort for tilkobling til kanalnett for undertrykksventilasjon med ekstern EX-avtrekksvifte. Siden det er konstant undertrykk i selve kompressorkabinettet er EX-sonen definert kun i selve kabinettet, avtrekkskanalen og avblåsningsledning fra sikkerhetsventil.

For å optimalisere drift og energiforbruk leveres ENRAD VKA-serien i tre utgaver. Alle utgaver kan veksle mellom varme- og kjølemodus, og vi anbefaler at man installerer utgaven som passer ønsket hovedfunksjon. For å koble sammen flere maskinkabinett bruker man DN100 mellomrør med rillerørstilkobling for hurtig og enkel installasjon, uten behov for reguleringsventiler.

Varmepumpe

 • Henter typisk energien fra en energibrønn med vanntemperaturer +3/0 °C, noe som gir temperatur ut på anlegget opptil +60 °C

Kjøleversjon

 • For utgående isvann, fra -5 til +10 °C. Typisk isvannstemperatur for viftekonvektorer, kjølebatterier i ventilasjonsaggregater og liknende er +12/+7 °C

Lavtemperatur kjøling

 • For utgående isvann under -5 °C. Leveres med kuldemedium R1270

Styring og regulering

 • ENRAD har patentert styre- og reguleringssystem av modulene
 • Ved installasjon av to eller flere moduler må man ha eget styreskap (for master/slave)
 • Frekvensstyring av kompressorer for optimal COP og levetid
 • Mulighet for trinnløs styring av sirkulasjonspumper
 • Modbus TCP
 • Innebygd Samon gassdetektor i kabinett
 • Elektronisk ekspansjonsventil
 • Spenningstilførsel 400 V til modulene og en nettverkskabel mellom enhetene
 • A, B og C alarmutganger

For et maksimalt integrert varmepumpe- eller kjølesystem kan ENRAD levere frittstående pumpemoduler. På de mindre kapasitetene er det en modul med sirkulasjonspumper for både varme- og kuldebærersiden. Ved større kapasiteter er det separate sirkulasjonspumpemoduler for varm og kald side. Modulene inneholder, i tillegg til frekvensregulerte pumper, nødvendig utstyr som mikrobobleutskiller, vannfilter, påfyllingspumpe og sikkerhetsventil. Ved bruk av pumpemodul trenger man ikke eget styreskap ved installasjon av flere moduler, da denne funksjonen ivaretas av pumpemodulen.

Kuldemedium for fremtiden

Med ENRAD-produkter blir du fri for F-gass og de nye EU-direktivene. I likhet med de fleste andre land, forplikter Norge seg til å følge klimaavtalen, med mål om å redusere bruken av syntetiske kuldemedier som hydrofluorkarboner (HFK). ENRAD benytter seg istedenfor av det naturlige kuldemediet R290 propan eller R1270 propylen, og blir derfor ikke bli berørt av disse restriksjonene.

Propan R290 er både et miljøvennlig og effektivt kuldemedium. Det naturlige kuldemediet er brannfarlig. ENRAD oppfyller kravene for ventilert kabinett ihht EN378. ENRADmaskiner leveres ferdig fylt med kuldemedium fra fabrikk. Ingen kjølekretser har større fyllingsmengde enn 4,3 kg.

Risikoanalyse

Ved installasjon av maskiner med R290/propan kuldemedium er det lovpålagt å utarbeide en risikoanalyse for å sikre at installasjonen er tilstrekkelig sikret med nødvendige tiltak.

I risikoanalyse tas det blant annet hensyn til plassering, kabinettventilering, avblåsning fra sikkerhetsventil, EX-soner i og rundt installasjonen, skilting av installasjon og gassdeteksjon.

Det stilles kompetansekrav til gjennomføring av risikoanalyse. Normalt gjøres dette av ekstern rådgiver i samarbeide med maskinleverandør, byggherre og installatør. ABK-Qviller kan bidra med formidling, tips og råd dersom det er ønskelig.

OBS. Varme- og kuldebærerpumpe medfølger ikke.

Produktinformasjon

 • 664013

 • VKA HP200 med R290 propan, 3~ 400 V, væske-vann varmepumpe

 • Enrad

 • VKA

 • R290 Propan

 • 0 kg

 • Semihermetisk stempelkompressor med frekvensstyring

Mål og vekt

 • 1886 mm

 • 800 mm

 • 1200 mm

 • 530 kg

 • 61,3 kW

 • R290 Propan

 • HP200

Tilkoblinger

 • 3~ 400 V + N

 • 32 A

 • DN100

 • DN100

 • Sidetilkoblet

 • Rillerørskobling

Varme

 • 49,3 kW

 • 29,1 kW

 • 65,8 kW

 • 1565 liter

 • 1,39 l/s

 • 2,36 l/s