Tilvalgspakke elektrokjemisk vannbehandling Elector S10-B maks 1500 liter

Art. nr. 523048

Fjerner eksisterende avleiringer, rust og partikler, -hindrer de å gjenoppstå

  • Beskytter kjeler, varmevekslere, ventiler og andre komponenter fra korrosjon
  • Stabiliserer pH verdien på mellom 8,5 og 10
  • Tar opp oksygen og andre oppløste gasser

Komponenter for elektrokjemisk vannbehandling

Les mer om dette produktet

Tilvalgspakke elektrokjemisk vannbehandling Elector S10-B maks 1500 liter inneholder:

Tilvalgspakke for elektrokjemisk vannbehandling i anlegg med systemvolum opp til 1500 liter. Tilvalgspakke inkluderer Elector S10-B for delstrøm, sirkulasjonspumpe og pumpekuplinger m/avsperring 1 1/2" x 1" R.

Produktinformasjon

  • 523048

  • Tilvalgspakke elektrokjemisk vannbehandling Elector S10-B maks 1500 liter