NIBETilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør

Art. nr. 526081

Sikrer minimum driftstid for kompressoren og stabil regulering av turtemperatur

  • Akkumulatortank i rustfritt stål, gulvstående, topptilkoblinger
  • Sikrer gode driftsbetingelser for varmepumpen
  • Nøyaktig regulering av turtemperatur

Øker systemvolum for varmeanlegget

Les mer om dette produktet

Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør inneholder:

Gulvstående akkumulatortank med topptilkoblinger, tippunioner og kuleventiler med hendel for avstengning inn/ut av akkumulatortank, lufteventil og komplett korsrørsett med følerlomme og turtemperaturføler BT25 med 3 m lang ledning.

Tilvalgspakke med akkumulatortank, kuleventiler, lufteventil og korsrørsett med ekstern turtemperaturføler BT25. Akkumulatortanken kobles i parallell med varmepumpen og fungerer som et hydraulisk nullpunkt mellom varmebærerpumpen/vannkretsen i varmepumpen og kretsen med ekstern varmebærerpumpe ut på varmeanlegget. Akkumulatortanken sikrer et minimum systemvolum slik at varmepumpens kompressor får akseptabel driftstid i perioder hvor effektbehovet er lavere enn varmepumpens minimum avgitte varmeeffekt. Korsrørsett med følerlomme benyttes for sammenkobling av tur fra varmepumpe med tur fra akk. tank ut på varmeanlegg. Turtemperaturføler BT25 plasseres i følerlomme i korsrøret for å fange opp endringer i turtemperatur og gi hurtig og nøyaktig regulering av kompressorens turtall.

Produktinformasjon

  • 526081

  • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør

  • NIBE

Mål og vekt

  • 100 liter

  • 100 liter