NIBEEXP 11 ekspansjonskort

Art. nr. 520130

Ekspansjonskort for utvidede funksjoner

  • Muliggjør flere styringsmuligheter
  • Passer NIBE F1330
  • Originaldel fra NIBE

Ekspansjonskort for utvidede funksjoner.

Les mer om dette produktet

Ved å installere utvidelseskort 11 i F1330 aktiveres følgende funksjoner:

VVC pumpe

En pumpe kan styres for sirkulasjon av varmtvannet med drifts- og periodetid innenfor en valgt tidsperiode.

Basseng

En koblingsventil med justerbare drifts- og periodetider kan kobles til, som skifter varmebærerstrømmen mot bassengveksleren.

Undershunt

En shuntventil og en sirkulasjonspumpe kan kobles til en andre varmekrets med lavere temperaturkrav (f.eks gulvvarmesystem).

Varmtvannsakkumulator

Via varmeveksler kan varmtvann lades til enmantlet akkumulator.

Produktinformasjon

  • 520130

  • 8416689

  • EXP 11 ekspansjonskort

  • NIBE