NIBEAMS 20-6 Inverter med HBS 20 og SMO 20, 1~ 230 V, splitt systempakke luft-vann varmepumpe

Art. nr. 526042

Kombineres med SMO styrepanel og CPD sirkulasjonspumpe

 • 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning
 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m kjølerørlengde mellom AMS og HBS
 • Passer for nybygg og boliger med lavt til medium varmebehov

Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

Les mer om dette produktet

AMS 20-6 Inverter med HBS 20 og SMO 20, 1~ 230 V, splitt systempakke luft-vann varmepumpe inneholder:

Utedel, bakkestativ, kondensvannsslange, HBS 20, CPD sirk. pumpe, styremodul SMO 20 og preisolert rørsett, samt ventiler og koblingssett, for sammenkobling.

Tilvalgspakker

 • Tilvalgspakke innstallasjonssett for EQS 400, 3+3x5 kW, Coil 2,2 m2

  Komponenter for oppkobling av EQS 400 dobbeltmantlet bereder.

 • Tilvalgspakke varm side for AMS 20-6

  Komponenter for tilkobling av varm side, inkludert sirk.pumpe, ekspansjonskar, mikrobobleutskiller, lufteventil, påfyllingsventil og føler m/følerlomme.

 • Tilvalgspakke vannbehandling Dirtstop XL 1" med kjemikalier, varmeanlegg 100 liter

  Komponenter for vannbehandling og rens av varmeanlegg

 • Tilvalgspakke installasjonssett for VPB 200 R

  Tilvalgspakke for VPB 200 R.

 • Tilvalgspakke kaldt/varmtvann for inntil 300 liter

  Komponenter for tilkobling av kaldtvann og varmtvann for varmepumpen

 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 60 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør

  Øker systemvolum for varmeanlegget

 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør

  Øker systemvolum for varmeanlegget

 • Tilvalgspakke varm side for F2120-12/F2040-12

  Komponenter for tilkobling av varm side, inkludert sirk.pumpe, ekspansjonskar, mikrobobleutskiller og lufteventil.

 • Tilvalgspakke elkassett 6 kW, med beholder og koblingsboks

  El.kolbe med isolert rustfri beholder, for ekstern spisslast.

 • Tilvalgspakke elkassett 9 kW, med beholder og koblingsboks

  El.kolbe med isolert rustfri beholder, for ekstern spisslast.

Ny modell NIBE AMS 20 med HBS hydroboks kan velges der det ønskes en 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning uten behov for frostsikring med glykolkrets mot varmeveksler inne. Systemet er spesielt aktuelt for ettermontering av varmepumpe mot eksisterende varme-anlegg, kun med installasjon av preisolerte kjølerør mellom AMS utedel og HBS hydroboks. NIBE AMS 20 -serien benytter kuldemedium R32 og har frekvensstyrt kompressor som regulerer avgitt varmeeffekt etter det faktiske varmebehovet. AMS-utedelen har innebygget kondensvann-oppsamling, og for bortledning av kondensvann finnes KVR kondenslangekit med isolert fleksislange med varmekabel i lengder 1, 3 eller 6 m som tilbehør. Til AMS-utedelen leveres også et tilpasset bakkestativ for å løfte utedelen opp fra bakkenivå og hindre eventuelle problemer med snøfall. NIBE AMS 20 Inverter har samme tekniske spesifikasjoner som NIBE F2040 men krever kjøleteknisk montasje. Passende styremoduler er SMO 20, SMO 40 eller SMO S40 med WiFi-tilkobling og touchskjerm. Med SMO 40 eller SMO S40 har man mulighet for å inkludere flere utedeler eller tilbehørsløsninger.

Egenskaper - system AMS/HBS med SMO

 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m rørlengde mellom AMS og HBS
 • CPD frekvensstyrt sirkulasjonspump som tilvalg, styrt av SMO styremodul
 • Utekompensert styring med SMO styremodul
 • Tidsstyring for varme og varmtvann
 • Prioritert tappevannsdrift mot spiralbereder
 • Klargjort for tilkobling til nettet og NIBE Uplink med SMO, alt. MyUplink med SMO S40

Egenskaper - kun utedel

 • Utedel med kompakte mål
 • 100 % frostikker med kjøleteknisk montasje
 • Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
 • Stillegående drift
 • Leveres med ferdig påfylt mengde kuldemedium for inntil 15 m rørlengde, kuldemedium R32
 • Inverterstyrt kompressor som gir god regulering, høy årsvarmefaktor og energibesparelse
 • Leveres for 1~ 230 V

Utedelen NIBE AMS tilkobles hydroboksen NIBE HBS, som plasseres innendørs i teknisk rom på medfølgende veggkonsoll. Hydroboksen inkluderer filterball, konsoll og kondensvannslange. Kondens dannes normalt kun i aktiv kjøledrift. Sammen gir dette et splittsystem med optimale besparelser. NIBE SPLIT-systemet kan kobles mot NIBE SMO styremodul eller NIBE VVM innemodul. For komplett system tilkommer også kjølerør og en CPD sirkulasjonspumpe, se systempakkene som følger. SPLIT HBS 20 kan enkelt tilpasses eksisterende anlegg.

Egenskaper Hydroboks HBS

 • Kompakt og plassbesparende hydroboks i isolert utførelse, for montering på vegg
 • Inkluderer varmeveksler og tørrefilter for kjølekrets
 • El.tilkobling for KVR varmekabelsett for AMS utedel
 • Aktiv kjølefunksjon 4-rørs med tilbehør VCC vekselventil alt. ACS 310 sammen med VVM  eller VVM S innemodul
 • Kuldemedium R32
 • Utetemperaturføler

  En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Varmefunksjon

  Varmtvannoppvarming

  Smart Price Adaption - styring etter strømpris

  Tariffstyring

  SG-Ready (Smart Grid)

  Styring av tilleggsvarme av/på

  Styring av tilleggsvarme trinn

  Uplink app-styring

  Tilkobling til internett via kabel

  Logging av driftsdata

  USB-tilkobling for oppdatering av software

  Kjølefunksjon

  Stillemodus utedel

  Styring via app tilgjengelig

  Lav GWP kuldemedium

Produktinformasjon

 • 526042

 • AMS 20-6 Inverter med HBS 20 og SMO 20, 1~ 230 V, splitt systempakke luft-vann varmepumpe

 • NIBE

 • AMS/HBS

 • Splitt

 • R32

Tilkoblinger

 • 2 m

 • 15 m

 • 30 m

 • 20 m

 • 1~ 230 V

 • 28 mm

 • Utvendige gjenger

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 2,64 kW

 • 8 kW

 • 5,42

 • 4,5

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,19 l/s

 • 6 Bar

 • 1~ 230 V

 • 16 A

Utedel

 • 2530 m³/t

 • 1~ 230 V

 • 16 A