NIBEAMS 10-8 Inverter med HBS 05 med SMO S40, 1~ 230 V, splitt systempakke luft-vann

Art. nr. 526326

Splitt-utedel som kombineres med VVM innemodul eller SMO styremodul og gir en 100 % frostsikker luft-vann løsning.

 • 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning
 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m kjølerørlengde mellom AMS og HBS
 • Passer for nybygg og boliger med lavt til middels varmebehov

Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

Les mer om dette produktet

AMS 10-8 Inverter med HBS 05 med SMO S40, 1~ 230 V, splitt systempakke luft-vann inneholder:

Utedel, bakkestativ, kondensvannsslange, HBS 05 hydroboks, SMO S40 styremodul og preisolert rørsett, samt ventiler og koblingssett, for sammenkobling.

Tilvalgspakker

 • Tilvalgspakke varmtvann 300 liter, SPB 300 R, 3~ 230/400V inkl. installasjonssett - for SMO
 • Tilvalgspakke kaldt/varmtvann for inntil 300 liter
 • Tilvalgspakke kaldt/varmtvann med ekspansjonskar for inntil 300 liter
 • Tilvalgspakke ventilkombinasjon innkommende nettvannstrykk >6 bar, 3/4"
 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 60 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør
 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE HX-ST 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør
 • Tilvalgspakke akkumulatortank NIBE UKV 100 liter, 2-rør med installasjonssett og 1" korsrør
 • Tilvalgspakke varm side for F2120-12/F2040-12
 • Tilvalgspakke el.kjele NIBE ELK 15 trinnstyrt 15 kW, 3~ 230 V
 • Tilvalgspakke el.kjele NIBE ELK 15 trinnstyrt 15 kW, 3~ 400 V
 • Tilvalgspakke vannbehandling Dirtstop XL 1" med kjemikalier, varmeanlegg 300 liter

NIBE Splitt AMS 10 med HBS hydroboks kan velges der det ønskes en 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning uten behov for frostsikring med glykolkrets mot varmeveksler inne.

Systemet er spesielt aktuelt for ettermontering av varmepumpe mot eksisterende varmeanlegg, kun med installasjon av preisolerte kjølerør mellom AMS utedel og HBS hydroboks.

NIBE AMS 10-serien har frekvensstyrt kompressor som regulerer avgitt varmeeffekt etter det faktiske varmebehovet.

AMS-utedelen har innebygget kondensvannoppsamling, og for bortledning av kondensvann finnes KVR kondenslangekit med isolert fleksislange med varmekabel i lengder 1, 3 eller 6 m som tilbehør.

Til AMS-utedelen leveres også et tilpasset bakkestativ for å løfte utedelen opp fra bakkenivå og hindre eventuelle problemer med snøfall.
NIBE AMS 10 Inverter har samme tekniske spesifikasjoner som NIBE F2040 men krever kjøleteknisk montasje.

For komplett system tilkommer også kjølerør og en CPD sirkulasjonspumpe, se systempakkene som følger.

NIBE SPLIT-systemet kan kobles mot NIBE SMO styremodul eller NIBE VVM innemodul.

Egenskaper - system AMS/HBS med VVM
• Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg
• Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m rørlengde mellom AMS og HBS
• Utekompensert styring med VVM innemodul
• Tidsstyring for varme og varmtvann
• Prioritert tappevannsdrift med VVM innemodul
• Klargjort for tilkobling til nettet og NIBE Uplink med VVM 320, alt. MyUplink med VVM S320

Egenskaper - kun utedel
• Utedel med kompakte mål
• 100 % frostikker med kjøleteknisk montasje
• Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
• Stillegående drift
• Leveres med ferdig påfylt mengde kuldemedium for inntil 15 m rørlengde
• Inverterstyrt kompressor som gir høy årsvarmefaktor og energibesparelse
• Leveres for 1~ 230 V

Hydroboks NIBE HBS 05
Utedelen NIBE AMS tilkobles hydroboksen NIBE HBS, som plasseres innendørs i teknisk rom på medfølgende veggkonsoll.
Hydroboksen inkluderer filterball, konsoll og kondensvannslange.
Kondens dannes normalt kun i aktiv kjøledrift. Sammen gir dette et SPLIT-system med optimale besparelser.
SPLIT HBS 05 kan enkelt tilpasses eksisterende anlegg.

Egenskaper:
• Kompakt og plassbesparende hydroboks i isolert utførelse, for montering på vegg
• Inkluderer varmeveksler og tørrefilter for kjølekrets
• El. tilkobling for KVR varmekabelsett for AMS utedel
• Aktiv kjølefunksjon 4-rørs med tilbehør VCC vekselventil alt. ACS 310 sammen med VVM innemodul

 • Varmebærerpumpe frekvensstyrt

  Utetemperaturføler

  Styrepanel med touchdisplay

  En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Varmefunksjon

  Varmtvannoppvarming

  Smart Price Adaption - styring etter strømpris

  Tariffstyring

  SG-Ready (Smart Grid)

  Styring av tilleggsvarme av/på

  Styring av tilleggsvarme trinn

  Flere maskiner kan kobles i parallell

  Logging av driftsdata

  Kjølefunksjon

  Stillemodus utedel

  Styring via app tilgjengelig

  Smart Control - tilpasset varmtvannsoppvarming

  Smart Energy Source

  myUplink app-styring

  Tilkobling til internett via WiFi

  WiFi-tilkobling for oppdatering av software

Produktinformasjon

 • 526326

 • AMS 10-8 Inverter med HBS 05 med SMO S40, 1~ 230 V, splitt systempakke luft-vann

 • NIBE

 • AMS/HBS

 • Splitt

 • R410A

Tilkoblinger

 • 15 m

 • 30 m

 • 7 m

 • 1~ 230 V

 • 5/8"

 • 3/8"

 • 28 mm

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 3,86 kW

 • 10 kW

 • 4,65

 • 4,5

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,19 l/s

 • 6 Bar

 • 50 l

Utedel

 • 3000 m³/t

Loading image...