TTM EnergiprodukterREFILL påfylling og etterfylling

Art. nr. 4460228

Erstatter og etterfyller automatisk

  • Muliggjør bytte av systemvæske under drift
  • Tidsbesparende ved nyfylling
  • Arbeidsbesparende ved utlufting

Benyttes ved erstatning eller etterfylling av systemvæske

Les mer om dette produktet

TMM Refill benyttes ved erstatning av eller etterfylling av systemvæske. Behovet for å bytte ut hele systemvæsken kan være om væsken f.eks. er forurenset av kjemikalier som tidligere er tilført eller for lav pH-verdi.

Refill fyller systemet opp til ønsket systemtrykk er nådd, og fyller deretter på kontinuerlig uten behov for overvåkning. Med Refill kan utskiftning av systemvæsken skje under drift, uten at systemet tas ned eller at trykksettingen i anlegget påvirkes. Enheten er utstyrt med vannmåler som viser hvor mye vann som er fylt på eller skiftet ut. 

Selv om det finnes avgassere i systemet, så vil Refill etterfylle til riktig systemtrykk. I forbindelse med bruk av Refill anbefales det at systemvæsken avgasses med en permanent installert NoXygen avgasser for å oppnå og opprettholde et lavt gassnivå i væsken. Til sammen sikrer dette systemets energieffektivitet og levetid.

Produktinformasjon

  • 4460228

  • REFILL påfylling og etterfylling

  • TTM Energiprodukter

Tilkoblinger

  • 1~ 230 V