TTM EnergiprodukterMag 54 magnetfilter med 300 micron filter

Art. nr. 4460213

Magnetisk og mekanisk filtrering av urenheter i anlegget

  • Brukes primært sammen med NoXygen vakuumavgasser
  • Magnetisk og mekanisk filtrering av urenheter i anlegget
  • Kompakt og enkel montering

TTM MAG 54 er en effektiv magnetittfelle kombinert med partikkelfilter.

Les mer om dette produktet

TTM MAG 54

Magnet- og partikkelfilter

TTM MAG 54 er et effektivt filter for magnetisk og mekanisk filtrering av urenheter i anlegg. Enheten installeres primært i kombinasjon med NoXygen® vakuumavgasser, men kan også benyttes i installasjoner uten vakuumavgasser.

Når gassinnholdet senkes i et varme- eller kjølesystem, frigjøres ofte magnetitt og andre avleiringer fra innerveggene i systemet. Partiklene bidrar til økt slitasje på f.eks. pumper og rørvegger og kan forårsake tilstopping.

Det anbefales å installere TTM MAG 54 sammen med TTM NoXygen® hvis det er kjent at magnetitt eller andre partikler finnes i systemvæsken.

TTM MAG 54 fjerner effektivt magnetitt og andre partikler fra systemvæsken, noe som betyr:

Mindre driftsforstyrrelser
Magnetitt tetter ventiler osv. og kan også føre til at sirkulasjonspumper setter seg når de slås av.

Øker levetiden til systemet
Magnetitt og andre partikler sliter på systemet. Magnetitten er magnetisk og tiltrekkes av magnetfeltene i pumper, hvor den slites på for eksempel akseltetninger, noe som ofte fører til lekkasje.

Skyddar avgasaren
I system med høy förekomst av partikler, hindrer TTM MAG 54 at avgassingen forringes på grunn av tilstopping av avgasseren.

Produktinformasjon

  • 4460213

  • Mag 54 magnetfilter med 300 micron filter

  • TTM Energiprodukter