TTM EnergiprodukterMag 54 magnetfilter med 300 micron filter

Art. nr. 4460213

Magnetisk og mekanisk filtrering av urenheter i anlegget

  • Brukes primært sammen med NoXygen vakuumavgasser
  • Magnetisk og mekanisk filtrering av urenheter i anlegget
  • Kompakt og enkel montering

TTM MAG 54 er en effektiv magnetittfelle kombinert med partikkelfilter.

Les mer om dette produktet

TTM MAG 54

Magnetit- och partikelfilter

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare, men kan även användas i applikationer utan avgasning.

När gashalten sänks i ett värme eller kylsystem frigörs ofta magnetit och andra avlagringar från systemets innerväggar. Partiklarna bidrar till ökad förslitning på bl.a. pumpar och rörväggar samt kan orsaka igensättning.

Att installera TTM MAG 54 tillsammans med TTM NoXygen® rekommenderas om det är känt att det finns magnetit eller andra partiklar i systemvätskan.

TTM MAG 54 avlägsnar effektivt magnetit och andra partiklar från systemvätskan, vilket innebär:

Mindre driftstörningar
Magnetit sätter igen ventiler m.m. och kan även göra att våta pumpar kärvar ihop när de är avstängda.

Ökar livslängden på systemet
Magnetit och andra partiklar har en slipande effekt som nöter på systemet. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på exempelvis axeltätningar, vilket ofta leder till läckage.

Skyddar avgasaren
I system med hög förekomst av partiklar förhindrar TTM MAG 54 att avgasningsprocessen försämras på grund av igensättning av avgasaren.

 

 

Produktinformasjon

  • 4460213

  • Mag 54 magnetfilter med 300 micron filter

  • TTM Energiprodukter