IVARKSA99 Teknisk modul, 7 GV, 0 R, 0 KV, 0 VV, 3-Rørs VVC, venstre

Art. nr. KSA99F7C0H0

Teknisk leilighetsmodul.

  • Kompakt prefabrikkert enhet.
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere.
  • Oversiktlig og ryddig design.

3-rørs-løsning utviklet for installasjon i et 3-rørs VVC-system, og ikke i et tradisjonelt 5-rørs-separert system med varme og tappevann. Distribusjonsnettet i et 3-rørs VVC-system bygges med rørføringer for kaldt og varmt forbruksvann og varmtvann sirkulasjon. Varme til hver leilighet tas ut over en lokal varmeveksler montert i denne KSA99 modulen.

Les mer om dette produktet

Modell

Tilkobling

Antall uttak

3-rørs-løsning utviklet for installasjon i et 3-rørs VVC-system, og ikke i et tradisjonelt 5-rørs-separert system med varme og tappevann. Distribusjonsnettet i et 3-rørs VVC-system bygges med rørføringer for kaldt og varmt forbruksvann og varmtvann sirkulasjon. Varme til hver leilighet tas ut over en lokal varmeveksler montert i denne KSA99 modulen.

Tekniske sentraler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. 

Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat.

Produktinformasjon

  • KSA99F7C0H0

  • KSA99 Teknisk modul, 7 GV, 0 R, 0 KV, 0 VV, 3-Rørs VVC, venstre

  • IVAR

Mål og vekt

  • 7 GV, 0 R, 0 KV, 0 VV

  • Venstre

  • KSA99