IVARAlpex, 16x2 mm, muffe

Art. nr. 2240010

Enkel å montere

  • Raskt og enkelt å montere
  • Lite ekspansjon ved varme
  • Korrosjonsbestandig
  • Lav vekt

Skjøtemuffe for Alpex rør

Les mer om dette produktet

Dimensjon

Alpex Duo pressdeler i størrelser fra 16mm til 63mm sørger for en sikker forbindelse og gir en høy grad av stabilitet. Etter at rør og
del er presset sammen, er røret fortsatt bevegelig aksialt. Dette gjør installasjonen og stedlige tilpasninger svært enkelt.
Deleutvalget produsert i avsinkingsfri messing gir et nøyaktig og rasjonelt system. Inspeksjonsvinduet i krympekraven lar
installatøren enkelt sjekke at røret er presset helt inn i delene. Det sikrer en rask og enkel installasjon.
Rørdelene til Alpex Duo er utstyrt med en plastskive som isolerer aluminium mot messingdelene. Alpex Duo er derfor ikke elektrisk
ledende og kan ikke brukes til elektrisk jording. Derfor trenger røret heller ikke å jordes.
Med Alpex Duo rørsystem, kan bare jordet forbindelse oppnås ved annen installasjon av jordet forbindelse. Dette gjelder også ved
rehabilitering, der ledende rør erstattes av Alpex Duo rør.

Produktinformasjon

  • 2240010

  • Alpex, 16x2 mm, muffe

  • IVAR

Mål og vekt

  • 16 mm

  • 2 mm

Tilkoblinger

  • 1~ 230 V