FloorèEPS-plate med aluminiumsfolie for 16 mm rør, cc-192 mm, 25 x 768 x 1175 mm

Art. nr. 1013500

Vannbåren gulvvarme

  • Rask og effektiv oppvarming
  • Lav byggehøyde
  • Flere tykkelser og senteravstander

EPS-plate med pålimt aluminiumsfolie

Les mer om dette produktet

Dimensjon

Høyde

EPS-plate med pålimt aluminiumsfolie og spor for vannbåren gulvvarme.

Monteres på avrettet og bærende underlag på betongdekke, elementgulv eller trebjelkelag. 

For å lede varmen ut i gulvet på en skånsom måte, leveres platen med pålimt aluminiumsfolie.

Gulvvarmerør monteres enkelt i sporene på platen.

 

Dette produktet er brennbar isolasjon. Brannsikkerheten i bygninger svekkes dersom man bruker brennbar isolasjon på feil måte. Revidert utgave av Byggforskserien 520.339 "Bruk av brennbar isolasjon i bygninger" gir forutsetninger for å bruke brennbar isolasjon i bygninger.

Anvisningen gjelder ikke for bygninger i brannklasse 4.

 

Teknisk data:

Varmekonduktivitet: 0,033 W/mK

Trykkfasthet:

300 kPa, korttidslast ved 10 % deformasjon

110 kPa, langtidslast 3 % deformasjon etter 50 år

Brannklasse: Euroclass F, brennbar isolasjon

 

 

Produktinformasjon

  • 1013500

  • EPS-plate med aluminiumsfolie for 16 mm rør, cc-192 mm, 25 x 768 x 1175 mm

  • Floorè

Mål og vekt

  • 25 mm

  • 768 mm

  • Ø16 mm rør

  • 1175 mm