ImpelSikkerhetsventil 4170, 1/2" 9 bar

Art. nr. 523982

Hindrer for høyt systemtrykk

  • Avsinkingsfri messing
  • Utvendige gjenger 1/2" og klemring 15 mm
  • Leveres med forskjellige åpningstrykk

Sikkerhetsventil med 1/2" tilkobling og modellbestemt åpningstrykk på 3 bar til 9 bar, til bruk i varmeanlegg

Les mer om dette produktet

Trykk

Sikkerhetsventil med 1/2" tilkobling og modellbestemt åpningstrykk på 3 bar til 9 bar, til bruk i varmeanlegg.

Konstruksjon

Hus laget i avsinkningsfri messing. Membrantetting i EPDM. Tilkobling med 1/2 " utvendige gjenger og utgang med 15 mm klemring. Forhåndsinnstilt, ikke justerbart, åpningstrykk.

Trykk og temperatur

Høyeste tillatte arbeidstrykk: 10 bar Åpningstrykk: 9 bar Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +120 oC Laveste tillatte arbeidstemperatur: + 2 oC Vedlikehold Normalt vedlikeholdsfri, men den bør funksjonstestes hver 6. måned.

Merking og godkjenning

Strømmningsretning, materiale, DN og åpningstrykk CE, SS-EN 1491 godkjent

Materialspesifikasjon

Hus: Avsinkningsfri messing

Mutter: Avsinkningsfri messing

Klemring: Messing

Fjær: Rustfritt stål

Membrantetting: EPDM

Pakning: POM

Innkapsling: PA (nylon)

Produktinformasjon

  • 523982

  • 5587234

  • Sikkerhetsventil 4170, 1/2" 9 bar

  • Impel

Tilkoblinger

  • 1/2"