Swed HandlingGlytherm 10 etylenglykol, inhibitert, 1000 liter IBC-container

Art. nr. 559716

Utviklet for varmepumpeanlegg

  • Skader ikke rørsystemet ved nedfrysning
  • Optimale varmeoverføringsegenskaper
  • Lavt trykkfall

Inhibitert etylenglykol i konsentrat, for varme- og kjølesystemer.

Les mer om dette produktet

Volum

Glytherm 10 er en nitrit-, amin-, silikat- och fosfatfri etylenglykol, lagd for optimale varmeoverføringsegenskaper. Produktet passer godt som kuldebærer i varme- og kjøleanlegg.

Glykol ekspanderer ikke ved nedfrysning og egner seg derfor godt som frostsikring.

Glytherm 10 inneholder nødvendige tilsetninger for å hindre korrosjon, skumming og algevekst.

Produkten kan lagres i lufttette beholdere i opp til 5 år.

Fryspunkt

Volumetrisk blandingsforhold Frysepunkt
50 % ca -34°C
45 % ca -27.5°C
40 %  ca -23°C
35 %  ca -18°C
30 %  ca -14.5°C
25 % ca -11°C

 

Produktinformasjon

  • 559716

  • Glytherm 10 etylenglykol, inhibitert, 1000 liter IBC-container

  • Swed Handling

Mål og vekt

  • 1000 liter