Foringsrør med gjenger, Ø 114,3 x 8,0 x 2000 mm

Art. nr. 558454

Tidsbesparende løsning

  • Rask og sikker løsning for sammenføying av rørlengder
  • Sikrer rette skjøter
  • Sveising ikke nødvendig

Foringsrør i stål med gjenger i begge ender

Les mer om dette produktet

Dimensjon

Lengde

Modell

Foringsrør med hann- og hungjenger i enden. Reduserer tidsbruken ved sammenføyning av rør med nær 90%. Spesielt godt egnet for lengre rørstrekk, da man unngår potensielt avvik/deviation som kan oppstå ved sveising. Også godt egnet for horisontalboring. Stålkvalitet S355J2H/S420MH

Produktinformasjon

  • 558454

  • Foringsrør med gjenger, Ø 114,3 x 8,0 x 2000 mm

Mål og vekt

  • 114,3 mm

  • 8,0 mm

  • 2000 mm

  • Standard