Produkter og tjenester

ABK-Qviller representerer en rekke ledende produsenter og tilbyr et bredt produktspekter for å dekke våre kunders behov innen varmepumper, aircondition og varmeopptak.

Produkter

 • Luft-luft, luft-vann og bergvarmepumper for bolig og næringsbygg
 • Avtrekksvarmepumper og ventilasjonsaggregater
 • Industrielle varmepumper og klimakjølemaskiner
 • Fancoils, aerotempere, varmestrips, kjøletak, luftporter, radiatorer
 • Borstål og tilbehør for boring i fjell og løsmasser, boroljer og borkjemikaler
 • Energikollektorer, kummer, PE-rørsystemer med tilbehør for anlegg og sjø
 • Pumper for vannforsyning, varme- og kjøleanlegg med tilbehør
 • Ved- og pelletskjeler
 • Solcellepaneler
 • Verktøy, komponenter og tilbehør for bruk i varme- og kjølesystemer

Tjenester

 • Entreprenørsupport, forebyggende vedlikehold, montasje, reparasjon
 • Prosjektering
 • Delesalg
 • Engineering, teknisk tegning, dokumentasjon
 • Kurs
 • Logistikk
 • Produksjon av markedsmateriell  

Les mer om våre ulike produkter og tjenester: