Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumpen er det vannbårne varmesystemets hjerte. Type sirkulasjonspumpe er avhengig av bruk, vannmengde den skal distribuere og trykket den skal opprettholde.

Vi leverer ulike sirkulasjonspumper fra Grundfos. Vi hjelper deg med valg av rett sirkulasjonspumpe for ditt anlegg. Ta kontakt for informasjon og bistand.

Alpha sirkulasjonspumper

Grunfdos Alpha1 og Alpha2 er sirkulasjonspumper av høy kvalitet.

sirkulasjonspumpe-grundfos-alpha2.jpg

Aplha2 for automatisk tilpasning

Alpha2-modellene er enkle å installere i de fleste varmeanlegg. I de aller fleste tilfeller kan sirkulasjonspumpens standardinnstilling med Autoadapt benyttes. Da vil sirkulasjonspumpen automatisk analysere varmesystemet, finne den optimale innstillingen og tilpasse driften etter behov. Resultatet gir høy komfort og lavt energiforbruk.

Alpha2 er konstruert til å sirkulere væske i varmeanlegget. Den egner seg spesielt godt til anlegg med:

  • konstant eller varierende flow
  • varierende turtemperatur
  • behov for nattsenking

Alpha1 – en rimeligere budsjettversjon

Alpha1 deler mange av de samme egenskapene som Alpha2 – men ikke alle. Alpha1 leveres eksempelvis uten mulighet for nattsenking og Autoadapt.

Sirkulasjonpumpens display viser pumpens aktuelle energiforbruk i watt. De 7 lysfeltene indikerere hvilken av de 7 pumpeinnstillingene som er valgt.

Magna sirkulasjonspumper

sirkulasjonspumpe-grundfos-magna3.jpg

Magna sirkulasjonspumper leveres i to versjoner; Magna1 og Magna3. Magna1 er en rimeligere budsjettmodell som har mange likheter med Magna3, men uten egenskaper som nattsenking og automatisk behovstilpasning.

Magna3 er enkel å installere takket være Autoadapt-funksjonen, som sparer deg for komplisert programmering og tilpasning. Autoadapt analyserer varmesystemet automatisk for å finne optimal drift.

Magna3 er fleksibel, driftssikker, har lavt støynivå og er vedlikeholdsfri. Dette gir lang levetid. Sirkulasjonspumpene er utstyrt med IR-kommunikasjon og tilbyr fjernstyring og overvåkning via utvidelsesmoduler.

Magna3 er konstruert for å sirkulere væske i kjøle- og varmeanlegg samt bruksvannanlegg, men kan også benyttes i jordbaserte varmepumpeanlegg og solvarmeanlegg.

TP sentrifugalpumper

sirkulasjonspumpe-grundfos-tp.jpg

Grundfos TP er vertikale in-line sentrifugalpumper med standard motor og mekanisk akseltetning, som benyttes til en rekke formål.

TP-pumpene har en høy driftssikkerhet og er svært effektive. Den lydløse IE2- eller IE3-motoren er en standard. Alle pumpene er elektroforesebehandlet for å sikre høy korrosjonsmotstand.

TP-pumpene benyttes oftest for:

  • Sirkulasjon i varme- og fjernvarmeanlegg
  • Sirkulasjon i aircondition-systemer
  • Sirkulasjon og transport i kjølesystemer
  • Distribusjon og trykkøkning i vannforsyningsanlegg
  • Sirkulasjon, overføring og trykkøkning i industrielle systemer