F-gass kurs - kategori 2

Her kan du melde deg på F-gass kurs - kategori 2, som arrangeres i ABK-Qviller sine kurslokaler i Oslo. For å bli tildelt plass på kurset må du være kunde hos ABK-Qviller og tilfredsstille nødvendige kvalifikasjoner. Vi ber deg lese informasjonen nedenfor før du foretar din kurspåmelding.

Hvorfor F-gass kurs?

Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser, må være F-gass-sertifisert. Fra 2013 ble F-gass forordningen innført og fra da har det vært ulovlig å jobbe med HFK- kuldemedier uten sertifisering.

Vi i ABK-Qviller er godkjent eksamenssenter i Oslo av Isovator AS, og holder disse kursene i våre lokaler på Brobekk. ABK-Qviller holder kun F-gass kurs - kategori 2, for førstegangssertifiseringer.

Kategori 2, omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper) og lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer.

Nb! F-gass kurset er ikke et grunnleggende varmepumpekurs.

 

 

Les mer om F-gass på NOVAP sine sider.

Praktisk info

 
Kursvarighet: 3 dager(inkludert eksamen).
Tirsdag 12.09 kl. 07.45-16.00
Onsdag 13.09 kl. 07.45-16.00
Torsdag 14.09 kl. 07.30-17.00
 
Pris: Kr 18.000. Nb! depositum på kr 5000 faktureres umiddelbart ved påmelding. Avmelding må gjøres senest 14 dager før kursstart for eventuell refundering.
 
Sted: ABK-Qviller hovedkontor, Brobekkveien 80B, Oslo
 
Maks antall deltakere: 10 stk. pr. kurs (fortløpende påmelding og oppfylling av kurs)
 
Materiell: Kompendium og noe øvrig kursmateriell
 
Kursbevis: Sertifikat utstedes av Isovator, som sender dette direkte til kandidatene i posten etter godkjent praktisk og teoretisk eksamen.
 

Dette lærer du på F-gass kurs - kategori 2

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg:

  • F-gass forordningen - teoretisk gjennomgang.
  • Kuldeteknikk.

  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering.

Krav til forkunskaper

F-gass kurs - kategori 2, henvender seg til de med varmepumpe-/kuldeteknikkerfaring, som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Vi anbefaler å ha vært med på minst 5 montasjer og ha grunnleggende kunnskaper om varmepumpeteori før påmelding til dette kurset.

Forberedelser før F-gass kurs

Vi ser at kursdeltakerne er avhengig av basiskunnskaper og kjennskap til F-gass før kursstart. Det blir sendt ut et kompendium til deltakeren før kurset, som brukes til å forberede seg. Vårt kursløp baserer seg på at deltakeren har satt seg inn i dette kompendiet før kursstart!

Eksamen

Eksamen består av en teoretisk del og en praktisk del, som gjennomføres i våre kurslokaler:

  • Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og   gjennomføres på pc uten hjelpemidler.

  • Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre.

  • Isovator AS, er ansvarlig for gjennomføring av praktisk eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Påmelding

OBS! Påmelding åpner snart, eneste påmelding gjøres via dette påmeldingsskjemaet.