F-gass kurs - kategori 2

Her kan du melde deg på F-gass kurs - kategori 2, som arrangeres i ABK-Qviller sine kurslokaler i Oslo. For å bli tildelt plass på kurset må du være kunde hos ABK-Qviller og tilfredsstille nødvendige kvalifikasjoner. Vi ber deg lese informasjonen nedenfor før du foretar din kurspåmelding.

OBS! Dette kurset er nå fullt. Kurskalenderen fylles fortløpende opp med nye kurs. Følg med i kurskalender og på nyhetsbrev for oppdateringer om nye kurs.

Hvorfor F-gass kurs?

Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser, må være F-gass-sertifisert. Fra 2013 ble F-gass forordningen innført og fra da har det vært ulovlig å jobbe med HFK- kuldemedier uten sertifisering.

Vi i ABK-Qviller er godkjent eksamenssenter i Oslo av Isovator AS, og holder disse kursene i våre lokaler på Brobekk. ABK-Qviller holder kun F-gass kurs - kategori 2, for førstegangssertifiseringer.

Kategori 2, omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper) og lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer.

Nb! F-gass kurset er ikke et grunnleggende varmepumpekurs.

 

 

Les mer om F-gass på NOVAP sine sider.

Praktisk info

 
Kursvarighet: 3 dager(inkludert eksamen).
Tirsdag 28.03. kl. 07.45-16.00
Onsdag 29.03 kl. 07.45-16.00
Torsdag 30.03 kl. 07.30-17.00
 
Pris: Kr 18.000. Nb! depositum på kr 5000 faktureres umiddelbart ved påmelding. Avmelding må gjøres senest 14 dager før kursstart for eventuell refundering.
 
Sted: ABK-Qviller hovedkontor, Brobekkveien 80B, Oslo
 
Maks antall deltakere: 10 stk. pr. kurs (fortløpende påmelding og oppfylling av kurs)
 
Materiell: Kompendium og noe øvrig kursmateriell
 
Kursbevis: Sertifikat utstedes av Isovator, som sender dette direkte til kandidatene i posten etter godkjent praktisk og teoretisk eksamen.
 

Dette lærer du på F-gass kurs - kategori 2

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg:

  • F-gass forordningen - teoretisk gjennomgang.
  • Kuldeteknikk.

  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering.

Krav til forkunskaper

F-gass kurs - kategori 2, henvender seg til de med varmepumpe-/kuldeteknikkerfaring, som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Vi anbefaler å ha vært med på minst 5 montasjer og ha grunnleggende kunnskaper om varmepumpeteori før påmelding til dette kurset.

Forberedelser før F-gass kurs

Vi ser at kursdeltakerne er avhengig av basiskunnskaper og kjennskap til F-gass før kursstart. Det blir sendt ut et kompendium til deltakeren før kurset, som brukes til å forberede seg. Vårt kursløp baserer seg på at deltakeren har satt seg inn i dette kompendiet før kursstart!

Eksamen

Eksamen består av en teoretisk del og en praktisk del, som gjennomføres i våre kurslokaler:

  • Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og   gjennomføres på pc uten hjelpemidler.

  • Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre.

  • Isovator AS, er ansvarlig for gjennomføring av praktisk eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Påmelding

OBS! Dette kurset er nå fullt. Kurskalenderen fylles fortløpende opp med nye kurs. Følg med i kurskalender og på nyhetsbrev for oppdateringer om nye kurs.