NIBE luft-vann - teknisk og installasjon

Kurset er beregnet både for nybegynnere og installatører med erfaring fra installasjon av varmepumper og oppbygning av varmeanlegg. Informasjon om produktegenskaper og fordeler. Det legges vekt på varmepumpens funksjon i anlegget samt nødvendige driftsforutsetninger, og oppbygging av ulike anleggsfunksjoner. Oppstart og innregulering. Kurset inneholder både teoretiske og praktiske deler.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av produktgruppene
 • Installasjonskrav
 • Vannkvalitet, siler, ventiler
 • Varmefordeling: Løsninger og kombinasjoner
 • Følere og følerplassering
 • Tilbehør (SMS, MODBUS, eksternt utstyr)
 • Hvordan unngå de vanligste fallgruvene ved prosjektering og oppstart
 • Gjennomgang av NIBEs rørsystem (prinsippskissene)
 • Serviceskjema sjekkliste, reklamasjon etc.

Kursdatoer

 • 6. mars 2019
 • 22. mai 2019
 • 23. oktober 2019
 • 27. november 2019

 

Praktisk informasjon

Antall dager:   1
Antall plasser per kurs:   12 stk.
Nivå:   Grunnleggende
Sted:   Avdeling varmeopptak, kursfasiliteter og logistikk
Brobekkveien 80 B
0582 OSLO
Tid:   Kl. 09.00 - 16.00
Overnatting:   Overnatting er ikke inkludert, men vi har spesialavtaler med to hoteller i Oslo. Les mer her.
Bespisning:   Lunsj
Pris:   1 990,- (Inkluderer kurskompendium)
Påmeldingsfrist:   14 dager før kursstart. Etteranmelding er mulig hvis det er ledige plasser.

Noen kurs har deltagerbegrensning, derfor oppfordrer vi til rask påmelding. Endelig bekreftelse på at et kurs holdes gis 10 dager før kursstart. Avmelding er kostnadsfri inntil 14 dager før kursstart. Etter det belastes full kursavgift.

 

Påmelding

Fill out my online form.