Drikkevannsbrønner og miljøbrønner

ABK-Qviller lagerfører et komplett sortiment av senkepumper for borebrønner. Vi dekker alt fra pumper for hyttebruk til pumper beregnet for kommunal vannforsyning.

Senkepumper-i-landskap.jpg

Senkepumper til alle typer borehull og behov

Vi tilbyr senkepumper fra belgiske Well Pumps, som leverer spesielt robuste produkter i rustfritt materiale med økt toleranse for partikler i vannet.

ABK-Qviller satser på turtallsregulerte pumper med trykkstyring. Dette gir anlegg som sparer plass og er mer økonomiske i drift enn konvensjonelle anlegg. Slike pumpeanlegg gir jevnt vanntrykk, forenklet installasjon og sparer energi.

Komplette løsninger for miljø- og drikkevannsbrønner

For store vannforsyningsanlegg basert på grunnvann fra grusbrønner kan vi tilby rustfrie filtre, filtergrus, og bentonitter til forsegling. I tillegg tilbyr vi komplette løsninger for miljøbrønner (observasjonsbrønner) for å overvåke grunnvannsreservoarer og avrenning fra avfallsdeponier, søppelfyllinger og landbruk.

For å få innlagt vann trenger du:

  • Vannkilde
  • Pumpe med motor
  • Drikkevannsslange og -kabel
  • Trykktank
  • Styring med trykksensor
  • El-strøm
  • Nødvendige kobling og eventuelt vannfilter

Vi tester, kontrollerer og reparerer senkepumper

På vårt eget verksted kan vi teste, kontrollere og reparere senkepumper. For større anlegg kan vi bistå med testkjøring i basseng mot kjente ISO-standarder.