Personvernerklæring for bestilling av befaring på messe

Når du bestiller en befaring, vil vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av disse personopplysningene.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. En behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er ABK-Qviller AS, importør og representant for NIBE og Toshiba i Norge. Kontaktinformasjonen til ABK-Qviller er:

Adresse: Brobekkveien 80 A, 0582 OSLO

E-post: post@abkqviller.no

Telefon: 23 17 05 20

Organisasjonsnr.: 959 651 094

 

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en forespørsel via dette skjemaet.

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Bestiller gratis befaring

Vi samler inn personopplysninger om deg når du ber om å bli kontaktet for at en av våre autoriserte forhandlere kan avtale en befaring eller gi deg et tilbud på en varmepumpe. Personopplysninger som samles inn er navn, adresse, e-post, telefonnummer og IP-adresse. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal levere den tjenesten du ber om.

Besvare henvendelser om ditt personvern

Dersom du ønsker å ta i bruk dine rettigheter knyttet til ditt personvern, vil vi samle inn navn og e-postadresse og be deg om å bekrefte identiteten din ved å laste opp bilde av gyldig legitimasjon (pass, bankkort m/bilde eller førerkort). Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som utgir seg for å være deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal levere den tjenesten du ber om.

Informasjonskapsler (cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om hvilke informasjonskapsler vi benytter.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

ABK-Qviller bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Avtalene sørger for at dataene er trygge og ikke brukes til andre formål enn de vi beskriver her.

ABK-Qviller kjøper IT-tjenester av samarbeidspartnere som holder til utenfor EU/EØS (såkalte tredjeland), og i slike tilfeller tar vi ekstra forhåndsregler for å sikre at personopplysninger behandles tilfredsstillende og overføres på tilstrekkelig grunnlag, blant annet gjennom følgende tiltak:

  • Bruk av EU-kommisjonens standardavtale som sikrer overføring av personopplysninger til tredjeland (Standard Contractual Clauses)
  • Overføring til selskap som er forpliktet av EU-US Privacy Shield, som sikrer personvernbeskyttelse på nivå med EU/EØS når data behandles i USA

I tillegg til leverandører av IT-tjenester, benytter vi autoriserte Toshiba- og NIBE-forhandlere som databehandlere. Liste over våre autoriserte forhandlere finner du her for NIBE og her for Toshiba. Dersom du bestiller en gratis befaring, vil dine personopplysninger bli delt med autoriserte forhandlere av ABK-Qviller for å avtale befaring hos deg og for å utforme tilbud til deg. Dine personopplysninger deles til den forhandleren som representerer oss på gjeldende messe.

 

Lagringstid

Bestille gratis befaring

Personopplysninger du har sendt inn for å bestille gratis befaring lagres i tre år, og etter dette anonymiseres dine personopplysninger.

Besvare henvendelser om ditt personvern

Dersom du sender oss en henvendelse knyttet til ditt personvern, vil innsendte personopplysninger i den forbindelse bli slettet automatisk når saken er avsluttet.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i, retting av eller sletting av de personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.  

For å ta i bruk dine rettigheter, må du sende oss en forespørsel via dette skjemaet. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som utgir seg for å være deg.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på deres nettsider.

 

Endringer

Hvis vi endrer våre tjenester eller hvis regelverket om behandling av personopplysninger blir endret, kan denne personvernerklæringen bli endret.  Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Du vil alltid finne oppdatert personvernerklæring lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist oppdatert: 15. februar 2018.

For personvernerklæring for ABK-Qviller.no øvrig se her.