Verktøy

ABK-Qviller leverer alt du trenger av verktøy og innsatsmaterialer for å bore energibrønner og drikkevannsbrønner.

Knekkemaskin.jpg

ABK-Qviller er offisiell distributør av brønnboreutstyr fra Epiroc, tidligere Atlas Copco.

Utstyr og verktøy for brønnborere

Vi lagerfører et bredt utvalg produkter for ulike type boringer, så som:

 • energiboring for varmepumper
 • boring av drikkevannsbrønner i berg og grusbrønner i løsmasser
 • boring av observasjonsbrønner (miljøbrønner)
 • boring av rørfundamenter og forankringsboring (fundamentering)
 • horisontal- og presisjonsboringer

Av hjelpeverktøy kan vi tilby en rekke produkter, som kjedetangutstyr, oppslagere, fangverktøy, bornøkler, slipemaskiner, knekkemaskiner for borhammere samt smøremidler (Matex).

Innsatsmaterialer til brønnborere –  kollektoranlegg

 • Kollektorer
 • Isolerte rør
 • Samlekummer
 • Inspeksjonsbrønner
 • Kuldebærervæsker for frostsikring av kollektoranlegg
 • Bentonittprodukter og hurtigsegment for å stoppe overflatevann ned i borehullene
 • Frostsikringsmidler for kollektorer (etanoler og glykoler)

Verktøy for å koble opp og kjøre i gang kollektoranlegg

ABK-Qviller leverer el-sveiseapparater for både muffesveising og speilsveising. Muffeapparatene kan sveise dimensjoner fra 31 til 315 mm.

Vi anbefaler å helsveise kollektoranlegg i størst mulig grad. Det gir «hel ved» og best garanti for et tett anlegg.

Øvrig utstyr for montering av kollektoranlegg

 • Kollektormatere (slangemater – motordrevet)
 • Rørvinder
 • Tralle med tank og pumpe for å fylle og lufte kollektoranlegg
 • Peilere for temperatur og vannspeil
 • Rørkuttere
 • Skrapeverktøy
 • Renseservietter
 • Refraktometer for kontroll av frostsikringen

Innsatsmaterialer til brønnborere – senkepumpeanlegg

 • Senkepumper – komplette og i deler
 • Elektrisk vannpost – med design som gammeldags type håndpumpe
 • Pumpekabel og skjøteutstyr (skrukoblinger og krymp)
 • Varmekabler
 • Brønnhatter
 • Trykktanker med tilbehør
 • Rørfittings av messing
 • Elektromateriell
 • Vannslanger
 • Filtre i PEHD - også for miljøbrønner
 • Filtre av rustfritt materiale (AISI 304)
 • Filtergrus – også for miljøbrønner
 • Bentonitter (svelleleire) – også for miljøbrønner
 • Aquatett-utstyr (svellegummi-tetninger) for stopp av brønnforurensninger

Vi kan også levere ferdigkoblede, oppvarmede pumpehus for montering over borehullet.

Verktøy for senkepumpemonteringer

Vi tilbyr blant annet:

 • Slangemater for nedføring og opptrekk av senkepumpe og drikkevannsslange
 • Rørvinder
 • Hullsager for stålrør