Patrik Wahlström ny produktsjef for borstål

Patrik Wahlström er ansatt som vår nye produktsjef for borstål. Han har en allsidig bakgrunn innen boring og boreteknikk – både for topphammer- og senkeborutstyr.

patrik-wahlström-produktsjef-borstål.jpg

Patriks ansvarsområder er utstyr for brønn- og energiboring, spesialboringer og fundamentering. Han har gjennom 23 år fått solid og allsidig erfaring fra Atlas Copco (nå kjent som Epiroc) i Fagersta. Patrik begynte hos Atlas Copco i 1994 etter utdannelse ved tekniske skoler i Fagersta og Västerås. De siste årene har Patrik vært engasjert på høyt nivå med å utvikle og teste senkeborhammere.

Jordnær boreteknisk ressurs

Med sin solide bakgrunn er Patrik en ressursperson som kan tilføre våre kunder boreteknisk kunnskap med et solid faglig nivå. Samtidig er han en jordnær type som er velkjent med - og liker - å jobbe i ute i felten med kjeledress sammen med brønnborerne.

Patrik startet  i ABK-Qviller AS i mai 2017, og er bosatt i Stavanger hvor han jobber ut fra vårt avdelingskontor. Fra Stavanger kan han ta imot bestillinger, sjekke lagerstatus og skrive ut ordre til plukking i Oslo.