ABK-Qviller og Uponor har inngått en samarbeidsavtale

ABK-Qviller og Uponor har inngått en samarbeidsavtale hvor Uponors fabrikk i Sverige eksklusivt produserer energikollektorer for ABK-Qviller til det norske markedet.

Uponor-abk-qviller.jpg

Samarbeidet ble kickstartet ved at ABK-Qviller ga bort de første 1000 energikollektorene som blir tilknyttet en NIBE bergvarmepumpe. Kampanjen er over, men samarbeidet lever videre.

– De nye energikollektorene fra Uponor er av høyeste PE-100-kvalitet og er både «P»-merket og bærer Nordic Polymarks kvalitetsstempel. I tillegg har kollektorene løpemeterindikering slik at det lett kan avleses hvor mange meter energikollektor som er satt i energibrønnen, forteller administrerende direktør Petter Vang i Uponor AS.

– Kampanjen gir oss anledning til å belyse viktigheten med å tilknytte NIBEs varmepumper med en tilstrekkelig lang energikollektor og at en dermed unngår for lave temperaturer i energibrønnen som igjen gir redusert effekt og besparelse, sier administrerende direktør Daniel Kristensen hos ABK-Qviller.

– En energibrønn er ment å levere varme også for fremtidige generasjoner og rett kvalitet og rett lengde på energikollektoren er helt essensielt, fortsetter han.

– Ofte glemmer forbrukeren å ta hensyn til at energibrønnens levetid er på linje med bygningens grunnmur, og at investeringen må sees på separat fra selve varmepumpen som vil ha en lavere teknisk levetid. En energibrønn som leverer gratis varme til bygningen i flere generasjoner er ment å skulle øke verdien på eiendommen ut over kostnaden, påpeker Kristensen.